Inovativna Slovenija

Zakaj ščititi intelektualno lastnino?

 

kazalo:

Zakaj ščititi intelektualno lastnino?
Glavne prednosti intelektualne zaščite
Zakaj torej ščititi svojo intelektualno lastnino?

 

Zakaj ščititi intelektualno lastnino?

Popolnoma normalno je, da svojo lastnino ščitimo v največji možni meri. To velja tako za osebno premoženje kot tudi za premoženje podjetja. Intelektualna lastnina je pomemben del premoženja podjetja - predstavlja neopredmetena sredstva, ki jih je za optimalno dosego vrednosti potrebno ustrezno zaščititi in upravljati z njimi.

Optimalno upravljanje z intelektualno lastnino na različne načine pomaga umestiti podjetje med vodilne v panogi - poveča prepoznavnost izdelkov oz. storitev, odpre nove poslovne možnosti, prinaša komercialno prednost pred konkurenti in zagotavlja svobodo delovanja na trgu. Neustrezna zaščita ali nezavedanje o vrednosti lastne intelektualne lastnine pa omogoča konkurentom kopiranje in obiranje plodov dolgotrajnega razvoja, odpira nepotrebne spore in povzroča izgubo tako finančnih sredstev kot tudi ugleda in poslovnih priložnosti. Del težko zasluženega ugleda, položaja in tržnega deleža tako podjetje dobesedno podari konkurentom.

Optimalna zaščita in uveljavljanje različnih pravic intelektualne lastnine (znamke, patenti, modeli, poslovne skrivnosti, avtorske pravice) ustvarita trdno in večplastno zaščito pred kopiranjem, ponarejanjem in krajo izdelkov, storitev ali znanja podjetja.

 

Glavne prednosti zaščite intelektualne lastnine

·        Preprečevanje kopiranja
Pravice intelektualne lastnine predstavljajo edino dovoljeno obliko tržnega monopola. Z zaščito znamk, modelov in patentov se pridobi pravica do preprečevanja komercialne uporabe s strani tretjih oseb, z ustreznimi pogodbami in klavzulami pa lahko pred konkurenco zavarujete tudi svoje ideje, znanje in ostale poslovne skrivnosti. Ker je za uveljavljanje odgovoren imetnik, je zelo pomembno spremljati trg in reagirati takoj, ko se pojavijo kršitve, še bolj smiselno pa je predvideti morebitne ovire, kršitve in jih z ustrezno zaščito preprečiti.

·        Dodatni viri prihodkov iz licenciranja in prodaje pravic intelektualne lastnine
Registrirane znamke, modeli, patenti, kot tudi neregistrirane pravice (poslovne skrivnosti, avtorske pravice) spadajo v neopredmetena sredstva podjetja. Pri inovativnih podjetjih z višjo dodano vrednostjo neopredmetena sredstva daleč presegajo vrednost opredmetenih sredstev podjetja (npr. Coca Cola). Na trgih, kjer podjetje nima interesa nastopati samostojno ali v panogah, ki so izven osnovnega delovanja podjetja, lahko ponudi podjetje uporabo svoje intelektualne lastnine pod različnimi pogoji. Zelo uspešni poslovni modeli (licenciranje, franšize…), slonijo na oddajanju pravic uporabe intelektualne lastnine. Imetnik lahko pravice tudi proda oz. prenese na drugega imetnika ali jih pod določenimi pogoji ponudi v prosto uporabo, hkrati pa lahko uporabi pravice intelektualne lastnine drugih tržnih subjektov. Takšen način navzkrižnega prenosa uporabe pravic intelektualne lastnine in uporaba t.i. principa »open innovation« je lahko stroškovno in sinergijsko zelo učinkovit, saj podjetja medsebojno sodelujejo, prihranijo pri notranjem razvoju in si hkrati krepijo tržni položaj.

·        Vrednotenje pravic intelektualne lastnine, lažje pridobivanje investicij in strateških partnerjev
Pravice intelektualne lastnine se, podobno kot ostala sredstva podjetja (nepremičnine, stroji..), vrednotijo na različne načine,. Bolj kot je vreden portfelj pravic intelektualne lastnine, večjo težo ima podjetje pri pogajanjih za pridobivanje investicij, strateških partnerjev, pri bankah ali pri prodaji podjetja. Izdelki in storitve z dobro premišljenim spektrom zaščite pravic intelektualne lastnine omogočajo večjo stopnjo donosa za investitorje.

·       Uporaba zaščite pri oglaševanju – višje marže, povečanje prepoznavnosti in občutka varnosti pri potrošnikih
Pri oglaševanju izdelka ali storitve je pogosto slišati, da gre za patentirano tehnologijo, zaščiten model ali blagovno znamko. Na ta način podjetje poudarja dodano vrednost proizvoda, s katero lahko plasira izdelke v višjih cenovnih razredih. Tudi na embalaži so pogoste oznake, da gre za zaščitene oblike intelektualne lastnine (npr. »patent pending«, »registered design« itd.). Vse te oznake povejo kupcem, da gre za inovativen izdelek z visoko dodano vrednostjo, istočasno pa direktno opozarjajo konkurente, da je prepovedana neupravičena uporaba pravic intelektualne lastnine na tem izdelku ali storitvi s strani tretjih oseb.

 

Zakaj torej ščititi svojo intelektualno lastnino?


Ker je to premoženje podjetja, ki ima svojo vrednost in vpliva na vrednost celotnega podjetja, ker lahko s pravo strategijo pomembno prispeva k rasti in ugledu podjetja, s tem h krepitvi tržnega položaja in posledično h krepitvi pogajalske, marketinške, razvojne in predvsem finančne moči.