O ČLANSTVU

 

SRIP HRANA deluje na področju razvoja agroživilskega sistema Republike Slovenije, ustvarjanju inovativnega potenciala in konkurenčnega preboja ter hkratno zagotavlja razvoj kadrov in ustvarja nove poslovne priložnosti za vse deležnike. Gre za skupno povezovanje univerz, podjetij, inštitutov in drugih organizacij. K iskanju najboljših rešitev za konkurenčni preboj slovenskega agroživilstva so vabljeni prav vsi partnerji in novi deležniki, ki lahko doprinesejo k temu.
  

Predstavitev partnerjev SRIP HRANA:


  


 


Člani SRIP HRANA so tudi vsa podjetja včlanjena v GZS-ZKŽP (okrog 270 kmetijskih in živilskih podjetij) ter zadruge, ki so člani ZZS.