Tu lahko najdete ključne povezave do spletnih strani z aktualnimi razpis, ki so pomembni iz vidika SRIP HRANA.


Pomembne povezave do slovenskih spletnih strani:
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Program razvoja podeželja – javni razpisi
Slovenski podjetniški sklad
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Evropski strukturni in investicijski skladi
SPIRIT – javni razpisi
IKT horizontalna mreža

Javni razpisi PRP


Pomembne povezave do evropskih spletnih strani:
EuroAccess
Joint Research Centre (JRC) – EU Science Hub (evropsko iskalno orodje za iskanje razpoložljivih evropskih sredstev)