PREDNOSTI ČLANSTVA

 
Članstvo v SRIP HRANA prinaša za vse svoje člane številne prednosti. Ena iz med le teh je nedvomno primerno podporno okolje, ki ga omogoča povezovalna narava SRIP-a HRANA z njegovo mrežo kontaktov.


Poudarek je na:

 

  • skupnih vlaganjih podjetij v razvojne projekte (RRI, razvoj človeških virov, trženje),
  • novo vzpostavljenih verigah vrednosti v Sloveniji,
  • zastopanju slovenskih interesov v okviru mednarodnih organizacij, partnerstev in konzorcijev,
  • skupnih nastopih partnerjev SRIP HRANA na tujih trgih,
  • skupnih storitvah,
  • pobudah z vidika razvojne politike, npr. pobud za izvedbo inovativnih javnih naročil,
  • članstvu SRIP HRANA v smeri povezovanja relevantnih deležnikov v Sloveniji.