Novice


Arhiv: Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) TOVARNE PRIHODNOSTI

Bodite korak pred konkurenco – pridružite se sinergiji idej slovenske znanosti in gospodarstva na področju tovarn prihodnosti za prodor novih izdelkov, storitev in tehnologij prihodnosti na globalni trg.

 

SRIP ToP združuje in povezuje slovenska raziskovalna in inovacijska znanja z izkušnjami iz industrijske in akademske sfere na prebojnih področjih novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti.

Vzpostavlja podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije, ki bo kos bodočim kadrovskim izzivom področja tako na podjetniški kot akademski ravni in bo zagotavljalo hiter prenos znanja v industrijo in novih vsebin v izobraževalni sistem.

Podjetjem, ki se podajajo na pot transformacije v tovarne prihodnosti bo nudilo ustrezne storitve, glede na njihovo stopnjo razvitosti in željeno dinamiko. Z uvedbo proizvodnih procesov, ki so sposobni samodejnega spreminjanja, prilagajanja in učenja bod podjetja lahko sledila novih zahtevam za kakovost po sprejemljivi ceni in povečevanje proizvodnje na domači lokaciji.

 

SRIP ToP sestavlja osem vertikalnih vrednostnih verig (robotski sistemi in komponente, inteligentni sistemi vodenja, pametna mehatronska orodja, inteligentni laserski sistemi, pametni plazemski sistemi, napredni senzorji, novi materiali in pametne tovarne) in šest horizontalnih mrež, ki zagotavljajo ključne tehnologije (robotika, tehnologije vodenja, nanotehnologije, fotonika, plazemske tehnologije, sodobne tehnologije za materiale).

 

Poslovni model predvideva, da bo SRIP ToP organiziran tako, da bodo v njegovem okviru delovali 4 upravičenci in sicer:

  • Zavod Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV, ki pokriva najsodobnejše tehnologije vodenja (OT, IoT, MES sisteme …)
  • Razvojni center orodjarstva Slovenije –TECOS, ki pokriva napredna mehatronska orodja
  • Gospodarska zbornica Slovenije – GZS, ki skupaj z IJS pokriva izobraževanje kadrov, internacionalizacijo, varstvo okolja, varstvo industrijske lastnine ter vzpostavlja okolje za pomoč podjetjem pri njihovem prehodu v t.i. industrijo 4.0.
  • Institut »Jožef Stefan« - IJS, ki je tudi koordinator celotnega SRIP-a in pokriva ključne tehnologije pomembne za inovacijski preboj slovenskega gospodarstva (robotiko, fotoniko, nanotehnologijo, senzorje in napredne materiale).

 

V mesecu juliju 2017 poteka promocija SRIP ToP, ki jo izvajata GZS in IJS. Načrtujemo sledeče dogodke:

 

Dogodek

Datum

Način

Lokacija

Čas

Seminar EEI.digitalna.si - spremljajoči dogodek 1. Foruma slovenske digitalne koalicije

4.7.2017

Seminar

Dvorana A, GZS

13:45 -15:30

Seminar Digitalna preobrazba kot priložnost, GZS, Ljubljana

5.7.2017

Promoviranje za poslovno javnost

Dvorana A, GZS

9:00 - 16:00

Seja Upravnega odbora GZS, Ljubljana

6.7.2017

Predstavitev s plakatom

Dvorana A, GZS

14:00 - 17:00

Delavnica Krepitev partnerstva na področju razvoja človeških virov in oblikovanje Odbora za razvoj človeških virov v SRIPTovarne prihodnosti

6.7.2017

Delavnica

Dvorana C, GZS

9:00 - 13:00

Delavnica Omogočitvene tehnologije za tovarne prihodnosti

11.7.2017

Delavnica

Dvorana A, GZS

9:00 - 14:00

Delavnica Podpora KOC za razvoj kadrov  SRIP-u Tovarne prihodnosti

12.7.2017

Delavnica

Dvorana C, GZS

9:00 - 13:00

MSP kava, GZS ZEE, Ljubljana

13.7.2017

Promoviranje za poslovno javnost

Poslovna oaza, GZS

8:00 - 13:00

 

 

Vljudno vabljeni!

 
Rudi Panjtar,
koordinator SRIP ToP, 
vodja Centra Tovarne prihodnosti, IJS
                                                                                 dr. Marjan Rihar,
SRIP ToP – razvoj človeških virov,
direktor Zbornice elektronske elektroindustrije,GZS

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.