Novice


Arhiv: Produktivnost ni vse, dolgoročno pa je skoraj vse!

Dogodek z naslovom 2022 Kick-off: Umetna inteligenca in pametni roboti kot nova paradigma malih in srednje velikih podjetij, je GZS po načelu član-članu organizirala v sodelovanju s koncernom Kolektor. Dogodek smo kot zoom webinar izpeljali 13. januarja 2022 in skoraj 100 udeležencem zagotovili konkretne korake in napotke za uspešno digitalno transformacijo, predvsem z uvajanjem rešitev umetne inteligence in napredne industrijske robotike, ter vnovič potrdil tezo, da produktivnost ni vse, dolgoročno pa je skoraj vse!

V uvodnem predavanju o tem, kako pravilno pristopiti k digitalni transformaciji proizvodnega podjetja, je mag. Valter Leban, član uprave in vodja digitalizacije v koncernu Kolektor, poudaril, da je za tako pomemben in zahteven projekt potrebno imeti dobro strategijo in močno motivacijo. Ta mora prihajati iz vrha in z elementi uspešnega voditeljstva jasno odgovoriti na vprašanje, zakaj se digitalne transformacije sploh lotevamo, kajti le tako bomo lahko v ta proces za sabo potegnili tudi sodelavce in aktivirali njihova znanja, veščine in kompetence.

V koncernu s skoraj 60-letno industrijsko tradicijo so se procesa digitalizacije aktivno lotili leta 2015 in do danes razvili dovršeno metodologijo ter rešitve na petih digitalnih platformah – platformi za celovito vodenje procesov digitalne preobrazbe in oceno digitalne zrelosti podjetja, platformi za zajem in uporabo podatkov, platformi za nadzor, vizualizacijo in učenje ter najnovejšima platformama za socialno robotiko in kognitivno avtomatizacijo, s katerima Kolektor na internem in zunanjem trgu uvaja inteligentne robotske delavce ter umetno inteligenco za namene planiranja, načrtovanja in usmerjanje proizvodnje.

Kot glavni motiv in odgovor na vprašanje, zakaj se lotiti digitalne transformacije, v Kolektorju navajajo izboljšanje izkušnje kupcev in zaposlenih, humanizacijo dela v proizvodnji in izboljšanje stroškovne učinkovitosti ter produktivnosti. Produktivnost ni vse, dolgoročno pa je skoraj vse, je Valer Leban izpostavil trditev Paula Krugmana, saj gospodarstva oz. podjetja, ki so produktivna, zagotavljajo večjo blaginjo, posledično pa so sposobna zadovoljiti vse ključne deležnike – torej kupce, lastnike in zaposlene.

Za konec je govornik predstavil Kolektorjev ABC vodnik po digitalni transformaciji in pozval k temu, da kot posamezniki in družba prenehamo z alarmistično retoriko o uničenju delovnih mest ter tekmovanju med človekom in robotom. Vstopamo namreč v dobo intenzivnega preoblikovanja delovnih mest in sodelovanja ljudi ter strojev, ki bo omogočila rehumanizacijo težkih, nevarnih in monotonih nekvalificiranih delovnih mest ter zagotovila priložnosti za kreativnejše ustvarjanje na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo.

Tehnični del Kolektorjeve digitalne transformacije, ki je osredotočen na avtomatizacijo fizičnega in umskega dela z najsodobnejšimi tehnologijami socialne robotike in kognitivne avtomatizacije, so na webinarju predstavili mag. Žiga Kogej, izvršni direktor za produkcijo v Kolektorju, dr. Marko Thaler, tehnični direktor poslovne enote Kolektor Digital in dr. Tomaž Šuklje, vodja poslovnega razvoja v Kolektorjevem porteljskem start-upu Qlector.

Žiga Kogej je predstavil ključne izzive podjetij na pragu četrte industrijske revolucije in poudaril, da nove digitalne tehnologije zagotavljajo rešitve, ki v preteklosti niso bile možne. Z njimi Kolektor učinkovito naslavlja tri ključne izzive v proizvodnji, in sicer fluktuacijo zaposlenih z uvajanjem rešitve REWO za prenos znanj in vizualizacijo delovnih navodil, stroškovno neučinkovitost z uvajanjem robotskih delavcev KoCo ter nizko učinkovitost opreme z uvajanjem rešitve LEAP, ki z umetno inteligenco učinkovito načrtuje, napoveduje in usmerja proizvodnjo.

Po besedah dr. Marka Thalerja je avtomatizacija nekvalificiranih delovnih mest danes postala dostopna tudi za mala in srednje velika podjetja, predvsem pa preprosta za uporabo in ekonomsko zelo učinkovita. Inteligentni robotski delavci namreč s serijsko proizvedenimi modularnimi komponentami omogočajo hitro in učinkovito rekonfiguracijo za posamezno delovno mesto. Tako je lahko robot za delo pripravljen v manj kot desetih minutah, premikamo ga lahko med različnimi delovnimi mesti, neprestano zaznava svojo okolico in se prilagaja delovnim nalogam. Hkrati pa se s pomočjo umetne inteligence ves čas uči iz izkušenj in postaja vedno bolj zmogljiv ter priročen.

S konkretnimi koraki za vpeljavo robotskih delavcev in s pozivom za sodelovanju v prav posebnem pilotnem programu za uvajanje robotskih delavcev KoCo izven Kolektorja je Marko Thaler sklenil svoje predavanje in besedo predal Tomažu Šukljetu, ki je predstavil prednosti kognitivne avtomatizacije oz. uvajanja umetne inteligence v procese načrtovanja, napovedovanja in usmerjanja proizvodnje.

Rešitev Qlector LEAP, ki ima v svojem jedru podatkovni digitalni dvojnik tovarne, še najlažje opišemo kot google maps za proizvodna podjetja, ki načrtuje in optimizira pot ter predlaga alternative v primeru nepredvidenih zastojev, zaradi katerih bo zamuda najmanjša. V praksi pa gre za rešitev, ki z naprednimi algoritmi umetne inteligence tako podjetjem s kosovno kot procesno industrijo zagotavlja številne prednosti.

Kot bistvene prednosti za podjetja iz kosovne industrije tako Tomaž Šuklje navaja prehod iz zamudnega ročnega planiranja na napredno samodejno planiranje, ki samodejno preverja pokritost z materialom, se stalno uči glede pretočnih časov v proizvodnji in v končni fazi omogoči tudi pet do deset-krat hitrejše planiranje! Napovedovanje realizacije postane povsem samodejno, uporabniki pa imajo zagotovljeno tudi pravočasno napoved in delegiranje zamenjave orodij ter samodejno razporejanje delavcev na delovna mesta.

Pod črto lahko tako podjetje iz kosovne industrije pridobi zmožnost planiranja dveh obratov namesto enega, znatno skrajša pretočne čase in zmanjša organizacijske zastoje za 25%. Za podjetja v procesni industriji pa se bistvene prednosti uporabe rešitve LEAP kažejo v zmanjšanju tveganja na ravni celotnega podjetja, ker se digitalizirajo recepture, ki so tipično v domeni izkušenih posameznikov. Poleg tega se učinkovito avtomatizirajo ponavljajoče se naloge, produktivnost pa se zviša do pet odstotkov!

Dogodek je zaključila Nina Vrabelj, vodja področja za raziskave in razvoj v oddelku Strateški razvoj na Gospodarski zbornici Slovenije. Pripravila je pregled virov financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja s poudarkom na digitalni transformaciji. Poglobljen pregled je bil na trenutno najbolj aktualnem Načrtu za okrevanje in odpornost, kjer smo se seznanili s področji: digitalna transformacija; investicije; raziskave, razvoj in inovacije ter zeleni prehod.

Dogodek je potekal v organizaciji grozda Pametne tovarne (SRIP Tovarne prihodnosti), ki deluje v okviru Zbornice elektronske in elektroindustrije na Gospodarski zbornici Slovenije ter koncerna Kolektor.

Povezava do posnetka webinarja, ki je na voljo le članom GZS  je dostopna TUKAJ. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.