Koristni naslovi


Certifikacijske institucije za področje elektroindustrije:


AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
Stegne 7, p.p. 418
1000 Ljubljana
Tel: (01) 5836 300
E-pošta:
 
info.box@akos-rs.si
www.akos-rs.si 


SA - Slovenska akreditacija
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Tel: (01) 5473 250
E-pošta:
 info@slo-akreditacija.si 
www.slo-akreditacija.si 

 

SIQ-Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Tržaška c. 2
1000 Ljubljana
Tel: (01) 4778 100 
E-pošta:
 info@siq.si 
www.siq.si 


SIST - Slovenski institut za standardizacijo
Šmartinska 152
1000 Ljubljana 
Tel: (01) 4783 068
E-pošta:
 info@sist.si
www.sist.si

 

TCL-Laboratoriji za preskušanje in certificiranje
Partizanska cesta 12
3503 Velenje
Tel: (03) 8992 468
E-pošta:
 tlc@tcl.si
www.tcl-labs.com 

 

Urad RS za meroslovje 
Tkalska ulica 15
3000 Celje
Tel: (03) 4280 750
E-pošta: 
gp.mirs@gov.si
www.mirs.gov.si


Druge institucije:

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01/ 400 33 11
E-pošta: 
gp.mgrt@gov.si
www.mgrt.gov.si

 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
01/ 280 87 00
E-pošta: 
gp.tirs@gov.si
www.ti.gov.si

Ministrstvo za infrastrukturo 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01/ 478 80 00,
E-pošta: 
gp.mzi@gov.si 
www.mzi.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
01/ 478 74 00,
E-pošta: gp.mop@gov.si 
www.mop.gov.si

 

Agencija RS za okolje
Vojkova 1 B
1000 Ljubljana
01/ 478 40 00
E-pošta: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01/ 420 44 88
E-pošta: gp.irsop@gov.si
www.iop.gov.si

 

Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5
1000 Ljubljana
01/ 478 60 01
E-pošta: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

 

Urad RS za kemikalije
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
01/ 400 60 51
E-pošta: gp-ursk.mz@gov.si
www.uk.gov.si