Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

The low voltage directive (LVD) (2014/35/EU)

 

Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16) povzema zahteve Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 357), s katerimi se zagotovi, da električna oprema na trgu zagotavlja visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga.

Ta pravilnik se uporablja za električno opremo, ki za delovanje uporablja električno napetost med 50 in 1000 V za izmenični tok ter med 75 in 1500 V za enosmerni tok, razen za električno opremo in pojave, navedene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Električna oprema je lahko dostopna na trgu le, če je bila načrtovana v skladu z varnostnimi pravili stroke in ob pogoju, da je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena za predvideni namen, ne ogroža zdravja in varnosti oseb ter domačih živali ali premoženja. Glavni elementi varnostnih ciljev so navedeni v Prilogi 1 tega pravilnika.

Skladnost opreme s tem pravilnikom in posledično omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu ne sme biti ovirano, če je električna oprema v skladu s tem pravilnikom, kar proizvajalec zagotavlja z namestitvijo oznake CE na opremo.

Omogočanje dostopnosti električne opreme na trgu ne sme biti ovirano, če je električna oprema v skladu s tem pravilnikom. Proizvajalec mora tako opremo označiti z oznako CE in podati Izjavo EU o skladnosti.