Novice


Arhiv: Objava novega seznama naslovov in sklicev harmoniziranih standardov s področja elektromagnetne združljivosti - januar 2015

V Uradnem listu Evropske unije C 014, dne 16. januarja 2015, je bil objavljen  »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

Seznam je na svoji spletni strani objavilo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s  Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/2006 in 17/11-ZTZPUS-1). Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov.

V Zbornici elektronske in elektroindustrije v zvezi implementacijo evropske tehnične regulative stalno izvajamo izobraževanja. Najave izobraževanj objavljamo na spletni strani zbornice v rubriki AKTUALNO.Dodatne informacije so na voljo na elektroindustrija@gzs.si

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalna organizacija za standarde v Republiki Sloveniji Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.