Novice


Arhiv: Objava seznama naslovov in sklicev harmoniziranih standardov s področja okoljske zasnove in energijskim označevanjem sesalnikov - avgust 2014

V Uradnem listu Evropske unije C 272/5 z dne 20. avgusta 2014 je bil objavljen seznam sklicev in naslovov harmoniziranih standardov za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 665/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami in Uredbe Komisije (EU) št. 666/2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo sesalnikov.

V Zbornici elektronske in elektroindustrije v zvezi implementacijo evropske tehnične regulative stalno izvajamo izobraževanja. Najave izobraževanj objavljamo na spletni strani zbornice v rubriki AKTUALNO.Dodatne informacije so na voljo na elektroindustrija@gzs.si

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalna organizacija za standarde v Republiki Sloveniji Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). 

 

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.