Novice


Arhiv: Nepovratne finančne spodbude za ukrepe za večjo energijsko učinkovitost - marec 2014

V Uradnem listu RS št. 17 dne 7.32014 (stran 673) je bil objavljen javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih  -  URE-GEN-I-2014-2.

 Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 • Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 • Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 • Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 • Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Upravičenci in prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. 

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja ter
 • 50 % za mikro in mala podjetja.

Interesenti se lahko prijavijo na javni razpis od 14.3.2014 do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 16. 5. 2014.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.