Novice


Arhiv: Nepovratne finančne spodbude za bolj učinkovito rabo energije pri končnih odjemalcih - marec 2014

V Uradnem listu RS št. 21 z dne 28.3.2014 sta bila objavljena javna razpisa za nepovratne finančne spodbude, za katera lahko kandidirajo podjetja iz RS za:

1.

Projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije - Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014

Višina sofinanciranja ne sme presegati 50.000,00 EUR. Prijavitelji se lahko prijavijo od 29.3. do 9. 5. 2014 do 14. ure.

2.

Projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije - PETROLURE/2014/R1

– višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 EUR,
– višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 15,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije,
– višina sofinanciranja posamezne delavnice ali dogodka ne sme presegati 2.500,00 EUR na posamezno delavnico ali dogodek.
– projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v tem odstavku, ne bi dosegla višine sofinanciranja vsaj 2.500,00 EUR, se ne sofinancirajo.

Prijavitelji se lahko prijavijo od 2. 4. 2014 dalje in najkasneje do 30. 4. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.

 

Za oba razpisa velja:

  •  Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:
    – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;
    – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;
    – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja.
  • Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij.  

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.