Novice


Arhiv: Objava novega seznama harmoniziranih standardov s področja nizkonapetostne električne opreme - januar 2014

V Uradnem listu Evropske unije C 348 dne, 28. novembra 2013 je bil objavljen  »nov« seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej.

Istoveten seznam harmoniziranih evropskih standardov je na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Uporaba navedenih standardov ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04, 17/11-ZTZPUS-1 in 71/11), s katerim je bila direktiva 2006/95/ES prenešena v pravni red Republike Slovenije.

 

 

 

V Zbornici elektronske in elektroindustrije v zvezi implementacijo evropske tehnične regulative stalno izvajamo izobraževanja. Najave izobraževanj objavljamo na spletni strani zbornice v rubriki AKTUALNO.

Dodatne informacije so na voljo tudi na janez.renko@gzs.si in marjan.rihar@gzs.si

 

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalna organizacija za standarde v Republiki Sloveniji Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.