Zbornica elektronske in elektroindustrije

Novice


Arhiv: Nepovratne finančne spodbude za ukrepe za večjo energijsko učinkovitost - februar 2014

V Uradnem listu RS št. 910 z dne 7.2.2014 je bil objavljen javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih  -  URE-GEN-I-2014-1.

Predmet javnega razpisa so svetovalne storitve, ki zagotavljajo prihranke energije, za izvedbo ukrepov:

  • razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta;
  • programov informiranja in ozaveščanja.

Upravičenci za spodbude so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za zgoraj navedene ukrepe.

 Nepovratna finančna spodbuda se podeli do višine 50 % vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo posameznega ukrepa.

Interesenti se lahko prijavijo na javni razpis od 12.2.2014 do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 7. 3. 2014.

Razpis je javno dostopen v RS št. 10/14, na straneh od 350 do 351.

 

 

 

  •  

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.