Novice


Arhiv: Na GZS je potekala konferenca KADRI V INDUSTRIJI – JUTRI?

Združenje kovinske industrije ter Zbornica elektronske in elektroindustrije sta ob zaključku projekta »Skills and Knowledge Management in the Metal and Electro Industry » 9.12.2013 priredila konferenco »Kadri v industriji – jutri?«.

Konferenca se je udeležilo okrog 90 vodilnih kadrovskih delavcev iz kovinske, elektro in druge industrije, izvajalcev srednjega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sindikalnih delavcev na področju izobraževanja in kadrov.

Konferenca je v času, ko smo po eni strani soočeni z veliko brezposelnostjo mladih in tudi starejših, po drugi strani pa v industrijskih podjetjih manjka kvalificirane, potrebam primerno usposobljene delovne sile, bila zelo aktualna.  V Evropskem prostoru se temu problemu v zadnjem času posveča vse več pozornosti, pa tudi napovedi s strani slovenske vlade napovedujejo večje premike v tej smeri.

Na konferenci so bile predstavljene dobre prakse upravljanja s kadri pri nas in v primerljivih evropskih državah. Na okrogli mizi so strokovnjaki na kadrovskem področju v industriji, predstavniki sindikatov in izobraževalnih institucij tematiko dopoldanskega programa še dodatno osvetlili. 

Zaključki razpave ob okrogli mizi, ki so hkrati tudi zaključki konference, so bili naslednji:

 

  • tudi v naših podjetjih imamo vrsto dobrih praks in vzpostavljenih sistemov upravljanja z znanjem;
  • pogoj za uspešno delovanje sistema upravljanja z znanjem  je prepričanost vodstve podjetij v sistem in aktivno sodelovanje v procesih;
  • dialog na trgu znanja med delodajalci – vodstvi podjetij, delavci in zunanjimi izvajalci izobraževanja – šolami je vzpostavljen, vendar ga moramo gojiti in nadgrajevati;
  • izmenjava dobrih praks je lahko učinkovit način uvajanja sistemov upravljanja z znanjem tudi za srednja in mala podjetja, koristna bi bila vspostavitev baze dobrih praks;
  • srednje poklicne in strokovne šole postajajo vse bolj odprte za zadovoljevanje potreb po znanju, ki jih izražajo delodajalci, pri čemer nekatere močno izstopajo po inovativnih pristopih;
  • podjetja pričakujejo pri napovedovanju bodočih potreb po temeljnem strokovnem znanju in kompetencah delovne sile podporo združenj delodajalcev, sindikatov in drugih strokovnih institucij, zato je nujno v prihodnje njihovo bolj intenzivno in usklajeno (so)delovanje.

Ogledate si lahko fotografije s konference in videoreportažo.

Informacije:
dr. Marjan Rihar, tel.: 01 58 98 302, marjan.rihar@gzs.si


 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.