Novice


Arhiv: Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov na podlagi izvedbenih ukrepov direktive ErP

V uradnem listu Evropske unije št. C394  z dne 20.12.2012  so bili objavljeni naslovi in sklici treh harmoniziranih standardov na podlagi Direktive 2005/32/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo – razveljavljeno z direktivo 2009/125/ES in izvedbenih ukrepov (evropskih uredb)te direktive:

Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti

  • STANDARD EN 50564:2011 Gospodinjski električni aparati – Merjenje moči v stanju pripravljenosti na podlagi

 

Uredbe Komisije (ES) št. 640/2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

  • STANDARD EN 60034-2-1:2007 Električni rotacijski stroji – 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)
  • STANDARD EN 60034-30:2009 Električni rotacijski stroji – 30. del: Razredi izkoristka pri enohitrostnih trifaznih motorjih z indukcijsko kletko (koda IE)

Navedene harmonizirane standarde je sprejel Cenelec. Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalna organizacija za standarde v Republiki Sloveniji Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST). 

V Zbornici elektronske in elektroindustrije v zvezi implementacijo evropske tehnične regulative stalno izvajamo izobraževanja. Najave izobraževanj objavljamo na spletni strani zbornice v rubriki AKTUALNO. Dodatne informacije so na voljo tudi na janez.renko@gzs.si in marjan.rihar@gzs.si

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.