Novice


Arhiv: Začel je veljati nov Pravilnik o prepovedi uporabe določenih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah

Pravilnik je bil objavljen  v Uradnemi listu RS, št. 102/2012. V  slovenski pravni red prenaša Direktivo 2011/65/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - RoHS 2. Glavne novosti so naslednje:

  • POVEČANJE OBSEGA KATEGORIJ ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME (EEO)
     Postopna uveljavitev zahtev za medicinske pripomočke, instrumente za spremljanje in nadzor vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter na koncu zadnjega prehodnega obdobja tudi za vso drugo EEO.
  • OBVEZNO OZNAČEVANJE S CE ZNAKOM - Proizvajalci morajo Izvesti postopek notranjega nadzora proizvodnje ali za njegovo izvedbo pooblastiti tretjo osebo, izdelati zahtevano tehnično dokumentacijo, pripraviti izjavo EU o skladnosti in na končni proizvod pritrditi oznako CE. Tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti morajo hraniti deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg.
  • IDENTIFIKACIJA PROMETA - (Gospodarski subjekti morajo na zahtevo inšpekcije, pristojne za kemikalije, za obdobje desetih let po tem, ko je bila EEO dana na trg, posredovati podatke o vsakem gospodarskem subjektu, ki jim je dobavil EEO ter o vsakem gospodarskem subjektu, ki so mu dobavili EEO.
     

V Zbornici elektronske in elektroindustrije stalno spremljamo implementacijo Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v EEO, članom posredujemo informacije ter pripravljamo izobraževanja. Najave izobraževanj objavljamo na spletni strani zbornice v rubriki AKTUALNO. Dodatne informacije so na voljo tudi na janez.renko@gzs.si in marjan.rihar@gzs.si.

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.