Novice


Arhiv: Zeleni izdelki elektroindustrije - načrtovanje, standardi , inovacije

Izvajanje strategij trajnostnega razvoja, učinkovite rabe energije in virov ter obvladovanje klimatskih sprememb predstavljajo za podjetja slovenske elektronske in elektroindustrije  tudi nove poslovne priložnosti. Podjetja se vse bolj srečujejo z zahtevami trajnostnega načrtovanja in proizvodnje izdelkov po načelih celovitega življenjskega kroga (LCA), ki je regulirano z direktivama  o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 2005/32/ES (EuP) in prenovljeno 2009/125/ES (ErP) z izvedbenimi ukrepi za izbrane skupine izdelkov. Proces načrtovanja izdelka po LCA praviloma zahteva sodelovanje večjega števila podjetij v vrednosti verigi, kjer je poznavanje in uporaba standardov izjemnega pomena. Standardi dobivajo vse večjo vlogo kot inovacijsko orodje trajnostnega načrtovanja. Večja podjetja večinoma razpolagajo s primernimi in stalnimi kadrovskimi in informacijskimi potenciali za ta namen, srednja redkeje, mala pa  bolj kot ne le  izjemoma.

Z namenom  okrepitve aktivnosti podjetij  na tem področju pripravljamo delavnico, ki je namenjena vodstvom podjetij ter vodilnim delavcem in strokovnjakom s področij razvoja, proizvodnje in marketinga v podjetjih elektronske in elektroindustrije.  

Vsebinske sklope  bodo predstavili predstavniki GZS, Slovenskega inštituta za standardizacijo - SIST in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Velik poudarek bo tudi na predstavitvi dobrih praks, kjer bodo  strokovnjaki iz industrije predstavili zelo konkretne izkušnje izvajanja standardizacijskih projektov oziroma sodelovanja v procesih nastajanja standardov. Na voljo bo dovolj časa za vprašanja in razpravo.

Prijave bomo zbirali do 29.6.2012 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijavnice lahko pošljete po pošti, faksu ali skenirane na elektronski naslov  marjan.rihar@gzs.si, lahko pa izpolnite tudi "on line" prijavnico spodaj.
 
Vabilo in program delavnice se nahaja na tem mestu.

Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.