Novice


Arhiv: Nov Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Po enoletnih pogajanjih je bil 25. marca 2015 podpisan Dodatek št. 10 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije  Slovenije  (Kpd), ki prinaša spremembe 29 členov kolektivne pogodbe in spremenjeno tarifno prilogo. Tarifna priloga,  ki bo uveljavljena s 1.6.2015 prinaša  2% povišanje najnižjih osnovnih plač po tej prilogi in najnižji polni regres za leto 2015 v višini 840€. 

Spremembe v členih Kpd, ki so v Dodatku št.10 in se naslanjajo deloma  na spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), prinašajo naslednje drugačne ureditve, ki pomenijo poenostavitve ali znižanje stroškov za delodajalce:

 

 • Jasna definicija delovne dobe (doba zavarovanja v Sloveniji)
 • Možnost odreditve opravljanja drugega dela v času odpovedi delovnega razmerja
 • Možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za dve ali več delovnih mest
 • Širitev možnosti sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas za manjše delodajalce
 • Nov člen o pripravništvu
 • Suspenz pogodbe o zaposlitvi za delavca v primeru nezmožnosti za delo –nov člen
 • Opravljanje drugega dela ne glede na raven in smer izobrazbe
 • Uvedba izventarifne pogodbe o zaposlitvi za strokovnjaka, ki ni vodilni delavec ( novo)
 • Zmanjšanje razpoložljivega časovnega fonda sindikalnim predstavnikom za sindikalno izobraževanja
 • Stroški prevoza na delo v primeru selitve – povečanje povračil  le v dogovoru z delodajalcem
 • Diverzifikacija in znižanje odpravnin ob upokojitvi glede na leta delovne dobe
 • Solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni   potrebno zaprosilo in obravnava pred odobritvijo
 • Omejitev izplačevanja solidarnostnih pomoči v primeru, da naravna nezgoda prizadene tudi delodajalca
 • ureditev posebnega dodatka za turnusno delo

Ta dodatek je v postopku registracije in objave v Uradnem listu RS in bo predvidoma objavljen v maju 2015, uporabljati se bo začel prvi dan naslednjega meseca po objavi –to je predvidoma 1.6. 2015, ko bo uveljavljena tudi nova tarifna priloga. Do takrat je dostopen na tej spletni strani.

Za dodatne informacije se obrnite na  Zbornico elektronske in industrije na janez.renko@gzs.si ali marjan.rihar@gzs.si.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.