Zbornica elektronske in elektroindustrije

Novice


Arhiv: Nov seznam harmoniziranih slovenskih standardov za EMC direktivo

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo "nov" seznam harmoniziranih slovenskih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016 in 17/11-ZTZPUS-1). 

Navedeni seznam je istoveten seznamu harmoniziranih evropskih standardov, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 173, dne 13. maja 2016 in nadomešča vse predhodne sezname.

Seznam je dosegljiv preko ikone     na vhodni spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (spodaj levo) oziroma preko spletnega naslova, kjer so na voljo različni podatki povezani z elektromagnetno združljivostjo (Delovna področja ministrstva).


Sicer pa vam za neposredni dostop pošiljamo ″link″ do strani, kjer je navedeni seznam standardov:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SPBR/novi_pristop/EMC-elektromagnetna_kompatibilnost/S-harmoniziranih_standardov_za_EMC__C_173-2016_.pdf

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.