Novice


Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

 

V okviru SRIP ToP bomo zbrali in povezali slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavili prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. SRIP ToP bo ustvarjal in podprl poslovne in raziskovalne sinergije na področju tovarn prihodnosti za nove izdelke, storitve in tehnologije in pomagal podjetjem pri vstopu na svetovni trg z osredotočenjem na nišna področja, s čimer bomo dosegli, da postanejo slovenska podjetja pomemben evropski ponudnik tovrstnih rešitev.
Spodbujali bomo neprestano inoviranje in razvoj v podjetjih, ki s svojimi izdelki dosegajo pomembne deleže na svetovnem trgu in dobro prepoznavajo potrebe svojih nišnih področij. Spodbujali bomo avtomatizacijo produkcijskih procesov in uvajanje ostalih ključnih tehnologij, ki so vzpostavljene v okviru SRIP ToP. Ob podobni stopnji avtomatizacije, kot jo ima konkurenca, bodo podjetjem omogočale dodatno konkurenčno prednost.
Posebno priložnost pa vidimo v razvoju in pilotnih preizkusih novih poslovnih modelov v povezavi javne, državne uprave in industrije (Slovenija kot referenčna država). 
Stremimo k temu, da bodo v SRIP ToP do leta 2022 vključena vsa pomembnejša proizvodna in tehnološka izvozna podjetja ter vse relevantne raziskovalne organizacije v Sloveniji. V SRIP ToP bomo napredek merili s kazalniki. Ocenjujemo, da bomo skupaj v prihodnjih letih dosegli pomembne rezultate za člane SRIP, kot tudi za prepoznavnost in dvig razvitosti Republike Slovenije.

 

Indeks povečanja v 2018 glede na izhodiščno vrednost

Indeks povečanja v 2022 glede na izhodiščno vrednost

Utežena dodana vrednosti na zaposlenega

103,30

125,00

Vlaganja v osnovna sredstva na zaposlenega

105,00

120,00

Vlaganja v RR na zaposlenega

104,98

119,96

Povečanje izvoza avtomatiziranih industrijskih sistemov

105,00

125,00

Stopnja avtomatizacije (št.robotov na 10.000 zaposlenih)

110,00

150,00


SRIP ToP ima trenutno 92 članov, od tega je podjetij 82 (zelo velika 11, velika 9, srednja 19, mala 22, mikro 21). Vključenih je vključenih 10 raziskovalnih organizacij (8 javnih ter 2 zasebni). Raziskovalne organizacije pokrivajo 80% vseh slovenskih raziskovalnih zmogljivosti za ključne tehnologije SRIP ToP, medtem ko 1087 raziskovalcev prispevajo razvojne skupine/oddelki članov SRIP ToP.
Skupni podatki podjetij, članov SRIP ToP, so:

 

 

Število zaposlenih v podjetjih

20.313

Število raziskovalcev v podjetjih

1087

Sredstva podjetij za RR

                        60.749.070 €

Vložek podjetij v osnovna sredstva

181.669.90

 

Pridružite se Tovarnam prihodnosti!

         

 

 

Rudi Panjtar,
koordinator SRIP ToP,
vodja Centra Tovarne prihodnosti, IJS
                                                     dr. Marjan Rihar,
SRIP ToP – razvoj človeških virov,
direktor Zbornice elektronske elektroindustrije,GZS

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.