Novice


Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

 

Skupščina je najvišji organ v organizacijski strukturi SRIP ToP. Sestavljajo jo po en predstavnik vsakega člana SRIP ToP. Skupščino SRIP ToP vodi Predsednik skupščine SRIP ToP, ki ga izvolijo člani SRIP ToP. Prednost za mesto predsednika skupščine imajo predstavniki malih podjetij oziroma raziskovalnih in drugih organizacij ter subjektov. Predsednik skupščine ima dva namestnika, ki ju izvoli skupščina tako, da so uravnoteženo zastopana velika podjetja, mala podjetja in raziskovalno-razvojne in druge organizacije ter subjekti. Mandat predsednika Skupščine SRIP ToP in njegovih namestnikov traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.  Naloge skupščine je predvsem odločanje o strateških programskih in organizacijskih zadevah SRIP ToPter reševanje morebitnih sporov, tako tehnične, vodstvene, pravne ali finančne narave, ki bi se eventualno pojavili med člani SRIP ToP.

Pripravljen je že predlog poslovnika Skupščine, potekajo pa tudi zaključne vsebinske priprave. Na seji bodo na osnovi predloženih kandidatur potekale volitve za predsednika Skupščine. Pri kandidiranju za mesto predsednika Skupščine imajo prednost predstavniki malih podjetij oz. raziskovalnih in drugih organizacij. Prvo sejo Skupščine bo sklical predsednik Upravnega odbora. Sklic bo poslan vsem članom SRIP ToP ter tudi javno objavljen (najmanj) na spletni strani Centra Tovarne prihodnosti  (http://ctop.ijs.si).

 

Rudi Panjtar,
koordinator SRIP ToP,
vodja Centra Tovarne prihodnosti, IJS

                                                               

dr. Marjan Rihar,
SRIP ToP – razvoj človeških virov,
direktor Zbornice elektronske elektroindustrije,GZS

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.