Zbornica elektronske in elektroindustrije

Novice


Arhiv: Obvezno sledenje nevarnim kemikalijam v izdelkih prinaša nove obremenitve za industrijo

SCIP novica Gospodarska zbornica Slovenije

OBVEZNO SLEDENJE NEVARNIM KEMIKALIJAM V IZDELKIH PRINAŠA NOVE OBREMENITVE ZA INDUSTRIJO

 

Podjetjadobavitelji izdelkov, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatov REACH morajo od 5. januarja 2021 začeti pošiljati podatke o teh izdelkih v bazo SCIP.

Baza podatkov SCIP zagotavlja, da so informacije o izdelkih, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatov, na voljo skozi celoten življenjski cikel izdelkov in materialov, tudi na stopnji odpadkov. Informacije v zbirki podatkov so nato na voljo izvajalcem odpadkov in potrošnikom. 

INDUSTRIJSKA ZDRUŽENJA NASPROTUJEJO SEDANJI VSEBINI IN OBLIKI NOTIFIKACIJE SCIP

 

Pet industrijskih združenj GZS, med njimi tudi Zbornica elektronske in elektroindustrije, je na podlagi poizvedbe med članstvom o zavedanju posledic uveljavitve zahtev SCIP izoblikovalo stališče, ki nasprotuje sedanji vsebini in obliki notifikacije SCIP. Notifikacija je iz gospodarskega in pravnega pogleda problematična.

 

Menimo, da naj se sistem SCIP v sedanji obliki ne implementira v slovensko zakonodajo, ker: 

 • ECHA pri ustvarjanju formata in vsebin presega svojo pristojnost,
 • Predlagani format in vsebine zdaleč presegajo osnovne potrebe reciklerjev,
 • Je zasnovani sistem SCIP povezan z ogromnimi stroški za njegovo izvajanje,
 • Sistem SCIP še ni na voljo v slovenščini, rok za pričetek izvajanja v januarju 2021 pa se bliža,
 • Je uporabnost podatkov za recikliranje oz. recikliranje vprašljiva. 

Predlagali smo tudi, da se slovenski pristojni organ zavzame, da se iz navedenih razlogov najmanj za 1 leto podaljša rok za izvajanje SCIP (nenazadnje pa tudi zaradi korona pandemije).

 

V vmesnem času pa naj se:

 • Izvede bolj temeljita razprava o možnih rešitvah, ki bodo bolj uporabne in primerne tako za zavezance, kot tudi za reciklerje,
 • Vzpostaviti bolj kakovosten pravni postopek pri definiciji  vsebin SCIP-notifikacije,
 • V tem postopku tudi na novo določiti in uskladiti nabor  oz. obliko informacij, ki jih je treba poročati,
 • Izdela oceno uporabnosti na ta način javljenih podatkov za recikliranje in oceni stroške na ta način izboljšanega SCIP za zavezance in koristi za reciklerje (študija).

Ob tem smo tudi zapisali, da vsekakor podpirajo pospešeno uvajanje krožnega gospodarstva. Pri tem je jasno, da je najbolj nevarnim kemikalijam pri predelavi odpadkov v reciklate oz. sekundarne surovine potrebno pazljivo slediti. In ravno zato je treba razviti enostaven, uporaben in učinkovit sistem SCIP, ne pa megalomanske baze, katere ne bo nihče uporabljal.

 

 

Tudi ORGALIM zahteva oceno učinka in zamudnosti vpisovanja v bazo ECHA SCIP. Predlagal je, da se odloži uvedbo vsaj za eno leto, da bi Evropska komisija lahko opravila oceno učinka te baze podatkov. Izrazili so resno zaskrbljenost glede izvedljivosti, sorazmernosti in dodane vrednosti baze podatkov.

 

Vpisovanje v bazo je namreč zamuden postopek, zato je potrebno zagotoviti ustrezno izvedljivost, da bo imela baza SCIP ustrezen učinek in doprinos k krožnemu gospodarstvu. 

 

ALI VAŠI IZDELKI VSEBUJEJO SNOVI, KI VZBUJAJO VELIKO ZASKRBLJENOSTI (SVHCS)? ALI JIH DAJETE NA TRG V EU?

 

Če izdelki, ki jih proizvajate, sestavljate, uvažate ali distribuirate, vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in so na seznamu kandidatnih snovi agencija ECHA v masnem deležu nad 0,1 %  -> jih morate prijaviti v podatkovno zbirko SCIP.

 

Če ste trgovec na drobno in izdelke samo dobavljate potrošnikom, vam prijave ni potrebno prijaviti.

 

Obveznost za prijavo v zbirko SCIP  za podjetja začne veljati z januarjem 2021.

 

KAJ JE IZDELEK?

Izdelek je predmet, ki dobi med proizvodnjo posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegovo kemično sestavo.

 

 

KAJ MORATE STORITI?

 

Agenciji ECHA morate predložiti naslednje informacije:

 • Identifikacijo svojega izdelka;
 • Ime, razpon koncentracije in mesto snovi s seznama kandidatnih snovi v njem; in
 • Druge informacije, ki omogočajo njegovo varno uporabo (predvsem informacije za zagotavljanje, da se z izdelkom ustrezno ravna, ko postane odpadek).

Informacije v podatkovni zbirki SCIP so na voljo javnosti, zlasti izvajalcem ravnanje z odpadki in potrošnikom.

 

Agencija ECHA skrbi za zaščito občutljivih informacij, na primer povezav med akterji v isti dobavni verigi.

 

KAKŠEN JE NAMEN?

 

Podatkovna zbirka SCIP je namenjena izboljšanju poznavanja nevarnih kemikalij v izdelkih in proizvodih skozi njihov celoten življenjski cikel, tudi ko postanejo odpadki.

 

Prav tako:

 • Je namenjena zmanjševanju nevarnih snovi v odpadkih;
 • Spodbuja nadomeščanje teh snovi z varnejšimi možnostmi in
 • Prispeva k boljšemu krožnemu gospodarstvu.

 

 

KORISTI ZA IZVAJALCE RAVNANJA Z ODPADKI IN POTROŠNIKE

 

Informacije v podatkovni zbirki SCIP izvajalcem ravnanja z odpadki pomaga izboljšati prakso ravnanja z odpadki in spodbujajo uporabo odpadkov kot virov.

 

Več informacij >>


Podpora za podatkovno zbirko SCIP >>

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.