Novice


Arhiv: Delavnice za predstavitve vsebin SRIP- Tovarne prihodnosti

GZS –Zbornica elektronske in elektroindustrije v okviru sodelovanja z Inštitutom Jožef Stefan oglaša, promovira in informira o SRIP-u Tovarne prihodnosti. Pripravila je več delavnic na temo predstavitve strukture in akcijskih načrtov partnerstva ter celovitega sistema ravnanja s človeškimi viri.

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Arhiv: Dan najboljše prakse 2017

Tudi letos Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) organizira konferenco DAN NAJBOLJŠE PRAKSE. Konferenca je šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki nadaljujejo tradicijo iz let 2001 – 2004, ko so bile z namenom promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja po metodi 20 ključev, organizirane prve tri letne konference. Konferenca za spodbujanje partnerstev za pametne tovarne bo letos potekala 28. in 29. septembra 2017.

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

Arhiv: Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP)

V okviru SRIP ToP bomo zbrali in povezali slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere ter izpostavili prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti. SRIP ToP bo ustvarjal in podprl poslovne in raziskovalne sinergije na področju tovarn prihodnosti za nove izdelke, storitve in tehnologije in pomagal podjetjem pri vstopu na svetovni trg z osredotočenjem na nišna področja, s čimer bomo dosegli, da postanejo slovenska podjetja pomemben evropski ponudnik tovrstnih rešitev.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.