Novice


Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Arhiv: Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti

Vabimo vas na Seminar strateško inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki bo v četrtek 31.08.2017, ob 12:00 uri. Seminar je namenjen predvsem članom SRIP Tovarne prihodnosti in članom SuSSI. Za prve je predvsem pomemben vsebinski poudarek vgrajenosti principov vitkosti, agilnosti, kakovosti, samo-planiranja in samo-odločanja o proizvodnji v zasnovo pametne tovarne, za druge pa širitev dosedanjega vsebinskega in organizacijskega konteksta stalnih izboljšav v kontekst tovarn prihodnosti. Program, vsebina in prijavnica so dostopni na spletni strani BrainSuSSing2.

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Arhiv: Skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Skupščina je najvišji organ v organizacijski strukturi SRIP ToP. Sestavljajo jo po en predstavnik vsakega člana SRIP ToP. Skupščino SRIP ToP vodi Predsednik skupščine SRIP ToP, ki ga izvolijo člani SRIP ToP. Prednost za mesto predsednika skupščine imajo predstavniki malih podjetij oziroma raziskovalnih in drugih organizacij ter subjektov. Predsednik skupščine ima dva namestnika, ki ju izvoli skupščina tako, da so uravnoteženo zastopana velika podjetja, mala podjetja in raziskovalno-razvojne in druge organizacije ter subjekti. Mandat predsednika Skupščine SRIP ToP in njegovih namestnikov traja dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.