DESIGN THINKING & TECHNOLOGY DAY Konferenca je namenjena predstavitvi metode Design Thinking za reševanje izzivov pri implementaciji tehnologij industrije 4.0. Udeleženci bodo na uvodnih predavanjih prisluhnili primerom implementacije Design Thinkinga v industriji, na popoldanskih delavnicah pa "zavihali rokave" in s pomočjo Design Thinking-a iskali rešitve za aktualne tehnološke izzive, ali pa se poučili o sami metodi na splošni delavnici o Design Thinking-u.
*
*

Verifikacija: