Zdravi na kvadrat

Osrednji del projekta

Osrednji del projekta zajema osnovne in povezovalne aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu in nadaljevalne aktivnosti za kemijsko industrijo na specifičnih področjih – zlasti širša in individualna mentorska pomoč (ŠMP in IMP) pri zasnovi in izvedbi izboljšav glede varovanja in krepitve zdravja:

Sklop A – obvladovanje tveganj 

 • Absentizem/prezentizem in spremljanje stanja zdravja zaposlenih (IMP)
 • Psihosocialna tveganja: zdravi odnosi in psihoaktivne snovi (IMP)
 • Ergonomija – preprečevanje mišično-kostnih obolenj (IMP)
 • Kemijska varnost (REACH in CLP) (IMP)
 • Varnost pri delu z nanomateriali (novi modul)

Sklop B – podporno okolje

 • delavnica z zdravniki medicine dela in izvajalci storitev/svetovalci
 • ena ali več delavnic za sindikalne zaupnike 

Sklop C - ukrepanje ob nesrečah

 • obogateni tečaji prve pomoči za zaposlene
 • SEVESO: Preprečevanje velikih industrijskih kemijskih nesreč in ukrepanje ob nesrečah

Sklop D – skrb za zdravje in zdrav življenjski slog

 • Kotički za zdravje v podjetjih (obvestila, zloženke…) – projektna pisarna bo redno pošiljala obvestila in spodbude ob raznih svetovnih dnevih zdravja ter ob akcijah za izboljšanje prehranjevanja.
 • Regijski dnevi zdravja in gibanja za zaposlene  predstavljajo mesto za trajnostno povezovanje deležnikov v lokalnem okolju za podporo zdravemu življenjskemu slogu.