Zdravi na kvadrat

Podprojekt MigiVEČ

Gibanje je poleg prehrane izredno pomembno za zdravje  tako za preprečevanje mišično kostnih obolenj in srčno žilnih bolezni, kot tudi stresa ter duševnih in vedenjskih motenj. Mišično kostna obolenja lahko z rednim gibanjem, pravilnim raztezanjem in krepitvijo mišično kostnega sistema preprečimo, lajšamo ali odpravimo. Zato je zelo pomembno, da se v podjetju vzpostavi gibalne odmore ter s pomočjo promocije zdravja na delovnem mestu vzpodbudi zaposlene, da se tudi izven delovnega časa redno gibajo in tako ponovno vzpostavi visoko raven telesne dejavnosti in splošne skrbi za zdravje.

Na področju gibanja je bilo od začetka projekta izvedenih že kar nekaj aktivnosti. Poleg poglobljenih usposabljanj za motivatorje in rekreatorje iz podjetij, je v telovadnicah na področju Ljubljane potekala vodena vadba, fizioterapija, plavanje ter tekaške vadbe za zaposlene iz predelovalne industrije. V sklopu dni zdravja in gibanja so bili organizirani testi hoje na 2 km, predstavitev nordijske hoje, gibalnih vaj za gibalne odmore na delovnem mestu, v posameznih podjetjih pa so potekale individualne delavnice (tek, nordijska hoja...). Zaposlene smo spodbujali tudi k aktivnemu prihodu na delo preko projekta Pripelji srečo v službo ter jih usmerjali na gibalne aktivnosti, kot je Teden gibanja, Teden športa itd.

Iz anketnih vprašalnikov, ki smo jih posredovali v podjetja izhaja, da si tako kot vodstvo, kot tudi zaposleni poleg aktivnosti za obvladovanje stresa najbolj želijo aktivnosti, kot so skrb za zdravje hrbtenice, spodbujanje telesne dejavnosti pri delu (npr. aktivni odmori) ter spodbujanje telesne dejavnosti izven dela.

V kolikor želite koristiti aktivnosti MigiVEČ, vas vabimo, da izpolnite spletno prijavnico. O možnosti izvedbe vas bomo obvestili.

 

Aktivnosti podprojekta MigiVEČ

V podjetju lahko fizioterapevt brezplačno predstavi raztezne vaje za gibalne odmore glede na specifiko dela. Za sistematično izvajanje aktivnega odmora mora podjetje predložiti soglasje vodstva, kar pomeni, da zaposleni lahko namenijo nekaj minut med delavnim časom za izvedbo razteznih vaj. Namen sistematične uvedbe aktivnih odmorov je prekinjanje sedečega vedenja oz. drugih prisilnih drž in gibov, ki so vzrok mišično-kostnim obolenjem ter posledično bolniški odsotnosti. Več...

20. oktobra se prične nov krog tekme za sobno kolo med podjetji. Na voljo je šest sobnih koles, ki jih posamezno podjetje dobi v uporabo za 4 mesece ter tekmuje v nabiranju kilometrov. Izkoristite priložnost za pridobitev sobnega kolesa in se prijavite! Več...

V podjetju se lahko brezplačno izvedejo razne delavnice, npr. teka, nordijske hoje ali drugih športnih aktivnosti, ki jih izvajajo okoliška športna društva. 

Vabimo vas tudi k aktivnemu prihodu na delovno mesto. V maju 2017 pa se pridružite akciji Pripelji srečo v službo in se potegujte za nagrade. Oglejte si video.

V kolikor želite, lahko za vaše podjetje v jesenskem ali pomladanskem času izvedemo Dan zdravja in gibanja.  Več…

Koristne povezave:

Kontakti regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije  Združenja športnih zvez (OKSZŠZ)

Kontakti območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

VIDEO: GIBANJE

VIDEO: GIBALNI ODMORI NA DELOVNEM MESTU