Inovativna Slovenija

Novice


Arhiv: Javno posvetovanje glede posodobitve pravnega okvira EU za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Evropska komisija je objavila povabilo k sodelovanju v javnem posvetovanju o potrebi posodobitve pravnega okvira za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. S posvetovanjem želi Komisija pridobiti stališča vseh zainteresiranih (zlasti imetnikov pravic, sodstva in pravnih strokovnjakov, posrednikov, državnih organov ter državljanov, potrošnikov in civilne družbe) o tem, ali pravila za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine še vedno ustrezajo svojemu namenu.

Arhiv: INFORMATIVNI DAN SKUPNEGA RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA EVROPSKE KOMISIJE (JRC EC)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Skupno raziskovalno središče Evropske Komisije v novembru organizirata informativni dan Skupnega raziskovalnega središča na temo spodbujanja sodelovanja s slovenskimi deležniki.

Arhiv: sept. 2015 - feb. 2016: 12 DEJAVNIKOV INOVIRANJA

Kako lahko organizacija živi in diha z inovacijskim načinom dela, da lahko v celoti uresniči svoje ustvarjalne potenciale? Izobraževanje 12 dejavnikov inoviranja bo v 20-ih srečanjih vodjem pomagala razumeti, zakaj je razvijanje inovacijskih postopkov v podjetju večplastna zadeva, in kako jo lahko vsakdo dejavno in uspešno doseže.

Arhiv: Odprt razpis Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 za fazo 2

Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 je pospeševalnik, ki ga vodita CONOT in Aster (Bologna, Italija), v okviru Climate-KICa.

Arhiv: Objavljeni osnutki nekaterih delovnih programov Obzorja 2016-2017

Na spletu so javno objavljeni osnutki nekaterih delovnih programov Obzorja 2016-2017, vključno z razpisnimi tematikami razpisov.

Arhiv: Platforma za imetnike pravic intelektualne lastnine in organe pregona

URAD ZA USKLAJEVANJE NA NOTRANJEM TRGU (OHIM – Office for Harmonisation of Internal Market) je razvil brezplačno orodje za nadzor nad kršitvami pravic intelektualne lastnine (blagovne znamke, modeli), ki omogoča neposredno komunikacijo med imetniki pravic IL, policijo in cariskimi organi z namenom zaščite izdelkov pred ponaredki.

Arhiv: Varis top osvojil nagrado Red Dot Design

V kategoriji »ogrevanje in hlajenje« je nagrado prejel Varis top za radiator Memory. Ta povezuje tehnološko dovršenost in naravne materiale s sodobnim dizajnom, uporabniku pa zagotavlja uporabo trajnostnega izdelka. Svečana podelitev Red Dot Design nagrade bo konec junija v Nemčiji.