SRIP HRANA

ODPRT PRVI POZIV DIH²

DIH² je EU-projekt, ki poteka v znotraj programa Obzorje 2020. V okviru projekta bo izbranim konzorcijem, sestavljenim iz tehnoloških ponudnikov na eni in malim in srednje velikih podjetij na drugi strani, na voljo 248.000 € za potrebe uvajanja robotskih tehnologij v njihove proizvodne procese. DIH² je vseevropska mreža 26 digitalnih vozlišč (DIH) za področje robotike in agilne proizvodnje. V naslednjih 8 mesecih bo namreč za investicije na voljo kar 3-je milijoni evrov.

1. FAZA: S 1. julijem 2019 se je tako odprl prvi razpis, ki omogoča sodelovanje s proizvajalci tehnologij z namenom odprave ovir pri dostopanju do znanja in finančnih virov. Prva faza traja do 31. oktobra 2019, v tem času pa se lahko mala in srednje velika podjetja ter ponudniki tehnologij individualno prijavijo s preprostim prijavnim obrazcem.

2. FAZA: V tej fazi morajo biti sestavljeni konzorciji iz 2 ali 3 članov, ki nato oddajo vloge za drugo fazo javnega razpisa, ki bo potekal med 3. decembrom 2019 in 27. februarjem 2020.

Izmed prijavljenih bo izbranih šestindvajset prijav, ki bodo prejela nepovratna sredstva v višini 1.000 EUR za udeležbo na t.i. »ocenjevalnem dnevu«. Tam bo strokovni svet (»žirija«) ocenjeval ustreznost in izvedljivost projektov konzorcijskih partnerjev.

Edini slovenski partner projekta je Pomurski tehnološki park, ki je hkrati tudi kontaktna točka za domače MSP-je in ponudnike tehnologij. Več o javnem pozivu najdete tukaj, za dodatna vprašanja (pri prijavah) pa se obrnite na osebje Pomurskega tehnološkega parka.

Fotogalerija