SREČANJE PARTNERJEV SRIP HRANA, 22. 10. 2020


 

SREČANJE PARTNERJEV SRIP HRANA, 22. 10. 2020, spletno

 

Uvodoma je direktorica SRIP HRANA, dr. Tatjana Zagorc prestavila idejo o vzpostavitvi Nacionalnega inštituta za hrano, ki bi z ustrezno infrastrukturo, kadri in znanjem dopolnil mozaik uspešnih nacionalnih inštitutov, ki že delujejo na drugih področjih. 


V nadaljevanju smo predstavili nov akcijski načrt SRIP HRANA in aktivnosti na področju kadrov, internacionalizacije, digitalizacije in sektorskih verig vrednosti. V okviru SRIP HRANA deluje tudi inovacijski center FITC, usmerjen v  razvoj, proizvodnjo in komercializacijo novih živilskih izdelkov, sestavin in procesov. 


Dogodek se je zaključil s predstavitvijo iniciative EIT Food za spodbujanje podjetništva in inovacij v živilskem sektorju ter razpravo o vplivu COVID-19 na agroživilski sektor v osrednji in vzhodni Evropi. Več na http://eitfood.eu/foodforesight

 

 

 

PROGRAM IN PREZENTACIJE


 Pozdravni nagovor in predstavitev ideje o Nacionalnem inštitutu za hrano,

 dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP

 

Predstavitev Akcijskega načrta 3. faze SRIP HRANA in sektorskih verig vrednosti, 

dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-ZKŽP

 

Internacionalizacija, kadri prihodnosti – horizontalni področji SRIP HRANA

mag. Tina Buh, GZS-ZKŽP

 

Digitalizacija - horizontalno področje SRIP HRANA in aktivnosti v okviru partnerstva Smart sensors 4 Agri-food, 

Barbara Rupnik, GZS-ZKŽP

 

FTIC (Food Tech Innovation Center) - vertikalna veriga vrednosti SRIP HRANA

Tilen Travnik, BEVO, biotehnološke rešitve d.o.o.

 

EIT Food – spodbujanje podjetništva in inovacij v živilskem sektorju

Tamara Srdarev, GZS-ZKŽP

 

How is EIT Food preparing our food system for the future

Aleksandra Nizynska, EIT FOOD 

Fotogalerija