EIT Food Hub Slovenija

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je od 27. maja 2021 vzpostavljeno podjetniško - inovacijsko stičišče EIT Food Hub Slovenija. Cilj vzpostavitve je spodbuditi podjetniško in inovacijsko aktivnost v agroživilstvu preko učinkovitejšega dostopa do številnih instrumentov in finančnih podpor, ki jih ponuja EIT FOOD skupnost. V okviru EIT FOOD HUB Slovenija bodo potekala številna usposabljanja in delavnice za študente, zagonska podjetja, raziskovalce ter zainteresirano javnost.


Več informacij

Fotogalerija