Arhiv: SRIP HRANA in IKT HM za boljše razumevanje poslovnih izzivov

OPREDELITEV POSLOVNIH IZZIVOV AGROŽIVILSTVA V OKVIRU SRIP HRANA 


Digitalizacija je pomemben del 2. fokusnega področja strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA. V ta namen smo v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo 2. marca 2018 pripravili Poslovni zajtrk, kjer so direktorji kmetijsko-živilskih podjetij razpravljali o njihovih ključnih poslovnih izzivih in oblikovali kriterije za prioritizacijo le teh. Teden dni kasneje pa smo v sodelovanju s kmetijsko-živilskimi podjetji in ostalimi partnerji SRIP HRANA te poslovne izzive podrobneje opredelili ter povezali z akcijskim načrtom in rešitvami digitalnega poslovanja. 

Na podlagi dialoga med predstavniki kmetijsko-živilskih podjetij smo na Poslovnem zajtrku preučili različne poslovne izzive, ki jih pestijo. Opredelili smo jih kot zunanje – tiste, ki so pogojeni z vplivi zunanjega okolja, notranje – tiste, ki se navezujejo na razmere v podjetju ter fokusne – tiste, ki so pogojeni s procesi in digitalizacijo. Za lažje povezovanje in razvrščanje navedenih poslovnih izzivov v sam akcijski načrt smo izpeljali kriterije za prioritizacijo le-teh. 

  V nadaljevanju, 9. marca 2018, smo na seminarju kriterije za prioritizacijo dopolnili, poslovne izzive pa podrobneje opredelili glede na vrstni red prioritet:
  • sposobnost hitrega odziva na spremembe,
  • ključni kadri,
  • dvig inovativnosti,
  • povezana pametna prilagodljiva proizvodnja,
  • optimizacija in avtomatizacija,
  • izboljšanje procesov – notranjih in zunanjih ter
  • optimizacija prodajnega kanala – integracija elementov marketinškega mixa.

Tako dobljene poslovne izzive smo povezali z 2. fokusnim področjem akcijskega načrta in digitalnimi rešitvami. Za lažje razumevanje digitalnega poslovanja ter digitalne transformacije pa smo vse skupaj še ponazorili s primeri iz prakse Pomurskih mlekarn d.d., Efosa d.o.o. in Lotrič Meroslovja d.o.o..

Pomurske mlekarne so svojo pozornost namenile digitalizaciji, ki je pogoj za varno prihodnost in preživetje organizacij v današnjem močno konkurenčnem poslovnem okolju. Po njihovih ugotovitvah so najpomembnejša komponenta poslovanja in prestrukturiranja zaposleni, ki so ključ do dobre strategije in njene učinkovite izvedbe.

Iz podjetja Lotrič Meroslovje so prikazali primer dobre prakse uporabe IKT sistema v živilski industriji in predstavili EXACTUM, pametni sistem za avtomatizirano spremljanje in uravnavanje okoljskih parametrov. Neustrezni parametri lahko predstavljajo tveganje v distribucijski verigi, zato jih je potrebno redno nadzorovati, s čimer zmanjšamo njihov vpliv na varnost in kakovost živil.

Podjetje Efos je predstavilo svoj inovativni avtomatizirani sistem Trapview, ki s pomočjo umetne inteligence nadzira vse vrste insektov, s samoočiščevalnimi mehanizmi zmanjša število obiskov na terenu ter zaobjema osnovne vremenske podatke.

  

Pri izzivih in rešitvah naslovljenih na digitalizacijo so udeleženci seminarja ob koncu prišli do ugotovitve, da mora biti digitalna strategija del poslovnega načrta, pri čemer je zelo pomembno razumevanje pomena tehnologije s strani vodstva. Poudarek je na digitalizaciji obstoječega papirnatega poslovanja ter pridobivanju velike količine podatkov za nadaljnje analize, vendar zaposleni pogosto nimajo znanja za njihovo uporabo. Za kmetijska in živilska podjetja je prav tako nujno tudi pridobivanje informacij o inovacijah in tržnih kanalih. Za IKT ponudnike je poseben izziv pridobivanje informacij o dejanskih potrebah agroživilstva, SRIP HRANA pa predstavlja povezovalni element med najrazličnejšimi deležniki za reševanje teh potreb.

Fotogalerija