Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA

    


V okviru strateško razvojno-investicijskega partnerstva SRIP HRANA je v četrtek, 19. 4. 2018, potekal Veliki spomladanski živilski seminar SRIP HRANA, ki je bil posvečen napredni opremi in tehnologijam ter digitalizaciji v proizvodnji hrane. Zanimivim predavanjem so sledile  razprave o temah, kot so blockchain tehnologija pri proizvodnji hrane, industrija 4.0, inteligentne računalniške metode za ugotavljanje pristnosti in drugih lastnosti arom, digitalizacija oskrbnih verig, spletni katalog živil za javno naročanje, sterilizacija živil in kmetijskih pridelkov s plinsko plazmo, uporaba stisnjenega zraka in dušika v živilski industriji, tehnologija čistih prostorov, pametna embalaža za živila na tržišču, optični kemijski senzorji za svežost hrane, nadzor in obvladovanje fizikalnih parametrov v proizvodnji živil ter avtonomni roboti v kmetijstvu.

Celotni program se je navezoval na živilsko industrijo ter možnost sodelovanja različnih partnerjev znotraj le-te za doseganje večje konkurenčnosti, rasti in napredka agroživilskega sektorja (kmetijstva in živilskopredelovalne industrije). V zadnjih letih so rešitve na področju Industrije 4.0 doživele visoko razvojno stopnjo, za boljše spopadanje na področju Industrije 4.0 pa lahko pomembno pripomore tehnologija veriženja blokov (blockchain), ki je razmeroma nova tehnologija.

Cilj digitalnega trga je nedvomno zadovoljen uporabnik, katerega preference se spreminjajo skoraj dnevno. Ob tem so v prehrani tudi regulatorno pomembni izvor, sestava, primerno hranjenje, upravljanje in sledljivost produktov. Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetjih smo v ta namen izdelali enostavno in učinkovito spletno orodje za javno naročanje živil, ki je bilo v mesecu novembru 2017 dodeljeno vsem javnim zavodom v Sloveniji.

Zagotavljanje varnosti in kakovosti živil za končnega potrošnika, danes predstavlja velik izziv vsem ključnim deležnikom v živilski verigi. S pomočjo različnih nadzornih tehnologij analiziramo in omejimo potencialna mikrobiološka, kemijska in fizikalna tveganja, s čimer se omogoči nadzor nad kritičnimi postopki obdelave, priprave in distribucije živil. Prav zato se na področju pametne embalaže pasivni koncept zaščite živila nadgradi v smeri vzdrževanja in nadziranja kakovosti ter varnosti pakiranega živila. Optični kemijski senzorji (OKS) omogočajo kontinuirano izvedbo meritev na licu mesta. Uporaba naprednih tehnologij za razvoj metod za prikaz, odkrivanje in potrditev več kemijskih ostankov in patogenih bakterij in njihovih toksinov v prehrambenih izdelkih je tako postala prednostna naloga.

Pridobivanje naravne arome je pogosto deset- in večkrat dražje od umetne, zaradi te cenovne razlike in težavnosti razlikovanja naravnih arom od umetnih pa se (delno) umetne arome včasih prodajajo kot naravne.

  


  

Za podrobnejši potek dogodka in  posameznih predstavitev kliknite tukaj. Kratke povzetke predstavitev pa najdete v našem zborniku povzetkov.


Fotogalerija