SRIP HRANA NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE

Internacionalizacija slovenskega agroživilstva

  

Internacionalizacija slovenskega agroživilstva sistema pomeni internacionalizacijo vseh deležnikov verige oziroma članov partnerstva. Obravnavamo jo lahko iz dveh vidikov. Prvi osnovni je trženjska internacionalizacija, kjer je poudarek na iskanju najboljših pristopov za podjetja pri preboju na nove trge z novim izdelki in storitvami, s kapitalom, tehnologijami, znanjem in delom. Drugi vidik je namenjen razvojni internacionalizaciji v smislu povezovanja inštitucij znanja in, podjetij za prenos znanj, tehnologij in dobrih praks.

Cilji aktivnosti na področju internacionalizacije bodo pospeševanje vključevanja partnerjev v evropske razvojno-raziskovalne in tehnološke projekte različnih programov z usmerjenim spodbujanjem inovativnosti podjetij, povečevanje števila aktivnih izvoznikov, zlasti MSP ter večja izvozna usmerjenost in bolj stabilen izvoz na obstoječe in nove izvozne trge.

  

Več o naših preteklih aktivnostih na področju internacionalizacije lahko preberete tukaj.

Fotogalerija