SRIP HRANA

SRIP HRANA NA PODROČJU KADROV

Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC HRANA) na področju agroživilstva


Projekt KOC se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Kompetenčni centri za razvoj kadrov so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije, ki se povežejo, ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo, da so le kompetentni zaposleni lahko upravljalci sprememb, prispevajo k dvigu konkurenčnosti podjetij in dvigu dodane vrednosti.

Namen razpisa?

Osnovni namen je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Zakaj kompetenčni center?

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju agroživilstva, KOC HRANA, bo prispeval k izboljšanju kompetenc zaposlenih, ki bodo znali prepoznati in uvesti inovativne tehnologije in procese ter se znali odzivati na povpraševanje in potrebe trga.

Več o Kompetenčnem centru KOC HRANA lahko preberete tukaj.

Fotogalerija