SRIP HRANA

RAZPIS ZA NAJBOLJ INOVATIVNA ŽIVILA 2019

V preteklem mesecu je bil na spletni strani Inštituta za nutricionistko objavljen letošnji Razpis za najbolj inovativna živila 2019, ki je nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta. Njegov namen je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s čimer želimo prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil na slovenskem tržišču.

Pobude za najbolj inovativna živila leta sprejemajo do 30. novembra 2018 preko lastne spletne strani. K prijavi so vabljeni vsi proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij pa vse do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. Najbolj inovativna živila bodo tudi tokrat nagrajena, najbolj inovativna izbrana živila leta pa bodo predstavljena na javni predstavitvi v začetku leta 2019. Proizvajalcem izbranih živil bo omogočeno, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov in nemoteno komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, je povsem nekomercialne narave in brez stroškov za prijavitelje.

Fotogalerija