SRIP HRANA

JAVNI POZIV ZA ZAŠČITO PATENTOV, MODELOV IN ZNAMK TER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV

Javni sklad za podjetništvo je objavil javni poziv namenjen gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom ali zadrugam za zaščito patentov, modelov in znamk ter za pridobitev certifikatov, z namenom spodbuditve njihove rasti, konkurenčnosti in tržnega položaja.

Namen in cilj javnega poziva za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji k zaščiti intelektualne lastnine, kar bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja. Obdobje za možnost sofinanciranja stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.

Več informacij ter originalno verzijo javnega poziva je objavljeno na spletni strani Slovenskega podjetniške sklada (kliknite tukaj).

 

Fotogalerija