SRIP HRANA

USTANOVNA SEJA AKCIJSKEGA SVETA SRIP HRANA

Akcijski svet je eden izmed glavnih upravnih organov SRIP HRANA in predstavlja stičišče idej, iniciativ, rešitev, pobud znotraj posameznih akcijskih stebrov. Sestavljajo ga predsedniki ter podpredsedniki posameznih stebrov, sekretarke stebrov ter koordinatorka SRIP HRANA.

Na ustanovni seji akcijskega sveta, ki je potekala 15. marca, je koordinatorka SRIP HRANA, dr. Tatjana Zagorc, predstavila povzetek aktivnosti SRIP HRANA v letu 2018 ter predstavila plan aktivnosti, ki jih načrtujemo za leto 2019.

Z udeleženci smo razpravljali tudi o dodatnih priložnostih za aktivnosti v letu 2019, priložnostih in omejitvah sodelovanja med podjetji ter raziskovalnimi inštitucijami, dotaknili pa smo se tudi evalvacije SRIP HRANA, ki bo izvedena v prvi polovici leta 2019 ter v povezavi s tem reflektirali o dosedanjih vtisih ter doživljanju operacije SRIP HRANA.

Fotogalerija