SRIP HRANA

ODPRTE PRIJAVE NA RAZPIS EIT FOOD INNOVATION PRIZES S PODROČJA INOVACIJ ZA MLADE PODJETNIKE, START-UPE IN ŠTUDENTE


Odprte prijave za enega izmed največjih evropskih tekmovanj Innovation Prizes s področja inovacij za mlade podjetnike, start-upe ali študente. Iščemo inovativne produkte, storitve, rešitve ali ideje, ki lahko doprinesejo k trajnostnemu in v prihodnost usmerjenemu agroživilskemu sektorju.

Storitev, proizvod ali ideja mora zajeti vsaj enega izmed vidikov eko-inovacije EIT Food strategije:

-          razvoj usmerjen v bolj zdrave izbire

-          razvoj usmerjen v reševanje okoljske problematike

-          razvoj usmerjen v krepitev zaupanja in transparentnosti živilskega sistema

Primerni kandidati se bodo za denarne nagrade v vrednosti 10.000 € in 5.000 € potegovali na dogodku Demo Days, ki bo v Ljubljani, 20. junija 2019. 

ROK ZA PRIJAVO:

12. maj 2019

PRIJAVA: https://www.f6s.com/innovationprizes

VEČ INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI »EIT FOOD Innovation Prizes«

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_IGwJy0x02I

EIT Food, ki organizira evropsko tekmovanje Innovation Prizes, je vodilna iniciativa na področju živilskih inovacij, ki se je razvila kot kolektivna želja po rešitvi mnogih izzivov v kmetijskem sektorju in živilski industriji. Združuje preko 50 partnerjev iz celotne Evrope, med katerimi najdemo podjetja, »startupe«, raziskovalne institucije in univerze.

Kontaktna točka za EIT Food HUB Slovenija je GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (tamara.srdarev@gzs.si; 01/5898-233).

Fotogalerija