SRIP HRANA

EIT FOOD RIS ŠTIPENDIJE ZA PRAKSO V TUJINI


SI ŽELIŠ NEKAJ MESECEV PREŽIVETI V TUJINI IN HKRATI PRIDOBITI PRAKTIČNE IZKUŠNJE V ŽIVILSKEM PODJETJU?

Potem zagrabi to edinstveno priložnost!

EIT FOOD RIS Fellowship razpisuje štipendije za študente višjih letnikov dodiplomskega, magistrskega, doktorskega in podoktorskega študija za obdobje od 3 do 6 mesecev. Štipendije so namenjene študentom vseh smeri, ki želijo pridobiti izkušnje v realnem delovnem okolju živilskega podjetja. Ustrezni kandidati bodo izbrani skozi večstopenjski proces, pri čemer jim bo omogočen razgovor z vnaprej znanimi gostujočimi podjetji. Uspešen razgovor pa lahko zagotovi štipendirano pripravništvo.

Kdo so primerni kandidati?

  • mladi, vedoželjni in nadobudni študentje iz visokošolskih izobraževalnih inštitucij, ki si želijo pridobiti izkušnje v realnem delovnem okolju živilskega podjetja;
  • študentje, ki so pripravljeni delati v mednarodnem okolju in imajo dobro znanje angleščine;
  • študentje, ki so v času pripravništva na voljo za obdobje vsaj 3 mesecev, torej od julija do decembra 2019.

Kdo se lahko prijavi?

EIT Food RIS Fellowship dodeljuje dve različni štipendiji - RIS Fellowships in RIS Talent.


RIS Fellowships

Štipendija RIS Fellowship je namenjena študentom višjih letnikov dodiplomskega študija in magistrskega študija. 

Študentje, ki bodo opravljali pripravništvo preko štipendije RIS Fellowships, bodo vključeni v t.i. »learning-by-doing activities«, ki bodo določena s strani gostujočih podjetij.


RIS Talents

Štipendija RIS Talent je namenjena osebam na doktorskem in podoktorskem študiju.

Namen štipendije RIS Talent je pridobitev novih izkušenj, ki jih bodo študenti doktorskega in podoktorskega študija lahko prenesli v lastne akademske raziskave, in jih spodbuditi, da se pri raziskavah povežejo z gospodarstvom. Sodelovali bodo v inovativnih in R&R projektih.


PREDNOSTI PRIPRAVNIŠTVA:

  • povezava z že znanimi gostujočimi živilskimi podjetji,
  • mesečna štipendija v višini 1.350 € (RIS Fellowship) ali 2.000 € (RIS Talent),
  • delo v realnem delovnem okolju,
  • pridobitev praktičnih izkušenj,
  • izgradnja mreže poznanstev.

 

ROK ZA PRIJAVO:

13. maj 2019VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA NA PROJEKT:

Spletna stran: EIT FOOD RIS FELLOWSHIP PROJECT

Brošura: ABOUT EIT FOOD RIS FELLOWSHIP 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3_GDjT_H7RA

Kontaktna točka za EIT Food HUB Slovenija je GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (tamara.srdarev@gzs.si; 01/5898233).

 

Podporniki projekta EIT FOOD RIS FELLOWSHIPS:


 Fotogalerija