SRIP HRANA

IZOBRAŽEVANJE, PROMOCIJA IN MREŽENJE SRIP HRANA

DELAVNICA PROJEKTA INNOVAGRO

8. marca smo se na Ptuju udeležili networking dogodka, kamor nas je povabil e-zavod kot partnerja na projektu INNOVAGRO. Projekt poteka v okviru programa Interreg Adrion in spodbuja mednarodno povezovanje v Jadransko-Jonski makroregiji. Tema dogodka je bila tvorba uspešnih klastrov v agroživilskih verigah ter predstavitev uspešnih primerov povezovanja agroživilskih podjetij v klastre.

Več o INNOVAGRO:

   

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA S3-4AlpClusters

14. marca smo se v okviru programa Interreg Alipne Space udeležili zaključne konference projekta S3-4AlpClusters, katerega tema je bila povezovanje klastrov s pametno specializacijo. Na konferenci so predstavili nov pristop/orodje, s katerim lahko pridemo do transformacijskih aktivnosti ter praktične primere uporabe le-tega.

Več o S3-4AlpClusters:


      

KONFERENCA ERIAFF

26. in 27. marca smo se udeležili letne ERIAFF konference in Delovnega odbora S3 tematske platforme za agroživilstvo. V okviru te platforme je bila ZKŽP in s tem Slovenija na nacionalnem nivoju sprejeta v medregijsko partnerstvo Smart Sensors for Agri-Food, kjer so bili predstavljeni dosežki in prihodnji načrti obstoječih medregijskih partnerstev.

Več o ERIAFF:


    

DELAVNICE IN ŠTUDIJSKI OBISKI PROJEKTA SMART_watch

27. in 28. marca so v Avstrijskem Kapfenbergu potekale delavnice in študijski obiski v okviru projekta SMART_watch, katerega tema je bila pametna specializacija. Projekt SMART_watch deluje v okviru programa Interreg Central Europe, kamor nas je povabilo društvo Jasa, ki je tudi partner tega projekta. Na delavnici so bili predstavljeni uspešni primeri povezovanja podjetij v klastre, sledil pa je še študijski obisk visoko so se tudi dotaknili med drugim pametne specializacije ter načinov izboljševanja uspeha le-te.

Več o SMART_watch:

Fotogalerija