SRIP HRANA

S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM DO VEČJE INOVATIVNOSTI AGROŽIVILSTVA

 

Projekt I-CON je bil pripravljen z namenom, da pomaga malim in srednje velikim živilskim podjetjem pri ovirah, s katerimi se srečujejo zaradi svoje majhnosti, pomanjkanja kadra ter omejenega dostopa do ustreznih ponudnikov rešitev. S tem namreč lahko pripomore k dvigu usposobljenosti in kompetentnosti malih in srednje velikih živilskih podjetij.

Na konferenci, ki se je je udeležilo preko 50 slovenskih in tujih udeležencev, je predavalo 15 različnih strokovnjakov iz Slovenije, Italije, Madžarske in Avstrije. V treh tematskih sklopih konference so bila predstavljena izhodišča, namen in cilji projekta, izzivi, s katerimi se je projekt soočal v svojem triletnem delovanju ter dosežki in končni produkti projekta. Poleg predavanj so o izjemnih dosežkih projekta v obliki kratkih videov spregovorili tudi predstavniki malih in srednje velikih podjetij, ki so bili udeleženi v projektne pilotne aktivnosti. Preko t.i. mentorske sheme so slednja preko projekta I-CON pridobila ponudnike oz. rešitve za tri različna področja: mehatronika, dizajn embalaže ter varnost, kakovost in označevanje živil. Številne je mogoče tudi po zaključku projekta najti preko spletnega orodja z imenom Atlas Mapping Tool.

 

Med slovenskimi podjetji so se v videih predstavila naslednja podjetja: Lucifer d.o.o., Biodobrote d.o.o. in Mlinarjev sin, Lidija Rotar s.p.. Izpostavljena je bila tudi predstavitev spletne platforme DesignCrowd Platform, kot ene izmed preverjenih rešitev za pridobivanje ponudnikov na področju oblikovanja embalaže oz. dizajna. DesignCrowd Platform je prosta platforma, kjer so registrirani različni oblikovalci – ponudniki storitev. Vsak, ki želi nov dizajn, lahko odpre nov projekt, preko katerega nato prejema predloge dizajnov različnih oblikovalcev.

Partnerji na projektu I-CON so projekt sklenili na dvodnevnem sestanku, ki je potekal v dneh po konferenci. Strinjali so se, da je imel projekt izjemno praktično korist za vsa udeležena podjetja ter poudarili pomembnost uporabe orodij, ki so jih razvili v času trajanja projekta, tudi po zaključku le-tega.

Več o projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html

Fotogalerija