SRIP HRANA

PODPIS MEMORANDUMA MED SRIP HRANA IN SRIP TRAJNOSTNI TURIZEM

 

Za nadaljnji trajnostni razvoj sektorjev pridelave in predelave hrane, kulinarike in turizma v Sloveniji je potrebno strokovno, kontinuirano sodelovanje in povezovanje ključnih partnerjev ter deležnikov, ki so aktivno vključeni v SRIP HRANA in SRIP TRAJNOSTNI TURIZEM. Primarni namen članstva je krepitev prepoznavnosti Slovenije, ki je prejemnica laskavega naziva Evropska gastronomska regija 2021.

V ta namen potrebujemo visokokakovostno, sledljivo, inovativno in prepoznavno gastronomijo, ki temelji predvsem na avtentični kulinarični ponudbi hrane in pijač iz visokokakovostnih živil. Proizvajalci v tej verigi vrednosti pa so kmetije, zadruge ter kmetijska in živilska podjetja v Sloveniji. Na drugi strani verige nastopajo deležniki iz panoge turizma kot ozaveščeni, trajnostno naravnani uporabniki. SRIP HRANA in SRIP TRAJNOSTNI TURIZEM s podpisom memoranduma o sodelovanju nadgrajujeta medsebojno razumevanje, dobre odnose, spoštovanje, zaupanje in sledenje enakim načelom razvoja na področjih hrane in trajnostnega turizma v Sloveniji.

Glavna področja sodelovanja, delovanja in trajnostnega razvoja za dosego ciljev iz tega memoranduma so kmetijstvo, živilskopredelovalna industrija, gostinstvo, hotelirstvo in turizem. Sodelujoči strani si bosta s povezovanjem in skupnimi aktivnostmi prizadevali za:

   povečanje sodelovanja sektorjev pridelave in predelave hrane, kulinarike ter ključnih deležnikov s področja trajnostnega turizma,

   proizvodnjo kakovostne hrane in pijač ter ustrezno logistiko glede na potrebe v gostinstvu, hotelirstvu in turizmu,

   dvig kakovosti prehranske ponudbe v gostinskih in turističnih obratih,

•   povečanje deleža kakovostne slovenske hrane in pijač v gostinskih in turističnih obratih,

   zagotavljanje sledljivosti porekla živil v verigi od pridelovalca do končnega potrošnika v gostinstvu in turizmu,

   krepitev lokalnih in regionalnih tržnih znamk,

   krepitev kratkih dobavnih verig,

   skupne projekte za trajnostni razvoj pridelave in predelave hrane, kulinarike ter turizma,

   promocijo lokalne hrane in pijač v turistične namene,

   dvig inovativnosti in razvoj kadrov v pridelavi in predelavi hrane, kulinariki ter turizmu.

Klavdija Perger, direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije in koordinatorka SRIP trajnostni turizem je ob tej priložnosti povedala: 

»Želimo si, da Slovenija postane prepoznavna destinacija z visoko kakovostno, avtentično ponudbo hrane in vina, ki jo temelječ na lokalnem in kulturi naše dežele ustvarjajo številni ponudniki. Visoke cilje, ki smo si jih zastavili bomo lažje dosegli ob povezovanju in sodelovanju panog kmetijstva in turizma, ki postajata zmerom bolj povezani, prepleteni in dobivata nov potencial za trajnostno rast.«

Fotogalerija