SRIP HRANA

VABILO PODJETJEM ZA SODELOVANJE V PROJEKTU 4STEPS

V okviru Interreg projekta 4STEPS GZS, skupaj z ostalimi partnerji, razvija metodologijo za oceno Nivoja Tehnološke Zrelosti (TML – Technology maturity Level) posameznega podjetja za vpeljavo tehnologij Industrije 4.0. Zasnova TML indeksa sloni na analizi rezultatov vprašalnika, ki od sodelujočih podjetij, iz vseh držav partnerjev projekta, zbira informacije o trgih na katerih podjetje nastopa, razvojnem procesu, kompetencah zaposlenih in vpetosti podjetja v EU in druge projekte.

Cilj projekta je, da se rezultate vprašalnika, v drugem koraku, uporabi za izvedbo pilotne storitve svetovanja posameznemu podjetju, ki se je odločilo za sodelovanje, za oblikovanje učinkovitih korakov implementacije Industrije 4.0.

V Sloveniji je izvedbo pilotne storitve prevzel Grozd Pametne tovarne, ki deluje v sklopu SRIP-a Tovarne prihodnosti in izhaja iz aktivnosti Zbornice Elektronske in elektroindustrije. Grozd se primarno ukvarja z oblikovanjem projektov industrije 4.0 pri posameznih podjetjih in ima na področju iskanja pravih projektnih idej in umeščanja projektnih zgodb v realno (informatizirano) okolje podjetja, veliko izkušenj. V samo izvedbo projekta bodo vabljeni tudi člani SRIP MATPRO in SRIP HRANA, kar je odličen primer horizontalnega povezovanja med SRIP-i.

Podjetja, ki se odločijo za sodelovanje pri projektu 4STEPS bodo vključena v naslednji proces:

1.       Izpolnitev 4STEPS vprašalnika (rok: 30.9.2019)

2.       Izpolnitev ADMA vprašalnika – k izpolnjevanju bodo, poleg direktorja, povabljeni še 4 ključni posamezni znotraj pojdetja

3.       Izvedba analiza vprašalnikov s strani Grozda pametne tovarne

4.       Izvedba delavnice o uvedbi Industrije 4.0 za vsako sodelujoče podjetje, ki bo vključevala:

  • celovito predstavitev Industrije 4.0
  • predstavitev zaključkov analize vprašalnikov
  • vodeno razpravo o ključnih usmeritvah podjetja za učinkovito uvajanje industrije 4.0 na naslednjih domenah:

-    Advanced Manufacturing Technologies

-    Digital Factory

-    Eco Factory (eco production)

-    End-to-End Customer Focussed Engineering

-    Human Centred Organisation

-    Smart Manufacturing

-    Value Chain Oriented Open Factory

  • vodeno razpravo o možnih prvih projektih Industrije 4.0

5.       Izdelava digitalne strategije podjetja primerne za prijavo na bodoče razpise

6.       Oblikovanje konkretne projekte ideje in pomoč pri izvedbi prijave na (domači ali EU) razpis za subvencijska sredstva

Sodelovanje je za posamezno podjetje podjetje brezplačno.

Fotogalerija