SRIP HRANA

DESIGN THINKING DELAVNICA: »OBLIKOVANJE, NADGRADNJA IN OPTIMIZACIJA INTERNIH PROCESOV V PODJETJIH«

V poslovnem svetu se pogosto soočamo s slabo strukturiranimi izzivi, ki jih je težko obladovati s klasičnimi analitičnimi pristopi. V delavnici bomo preko praktičnih primerov predstavili, kako lahko z uporabo dizajnerskega pristopa t.i. »Design thinking« naslavljamo kompleksne poslovne izzive povezane z razvijanjem novih izdelkov in storitev. S kombinacijo kreativnih in analitičnih pristopov ter transdisciplinarnega sodelovanja bodo udeleženci spoznali proces razvoja novih rešitev, ki ga bodo lahko uporabili v osebnem in poslovnem življenju. Še poseben poudarek je na empatičnem razumevanju uporabnikov, kreativnih tehnikah iskanja rešitev, hitremu izdelovanju prototipov ter uporaniškemu testiraju rešitev. Pri vpogledih v interne procese organizacije je uporabnik, ki ga opzujemo, lahko tudi zaposlen.

Na tridnevni delavnici bodo udeleženci iz podjetja delali na lastnem izzivu, preko katerega bodo spoznali delovanje in pravila metode. Tako bodo spoznali kako s pomočjo Design Thinkinga z vidika zaposlenih optimizitari interne procese kot so npr.:

 • sistem spodbujanja inovacij,
 • optimizacija sestankov,
 • komunikacija med oddelki,
 • proces razvoja novega produkta,
 • razvoj vodstvenih veščin,
 • proizvodni procesi,
 • drugo…

 Vsako podjetje bo imelo svojega mentorja, med delavnicami pa bodo podjetja imela tudi določene zadolžitve oz. domače naloge.

Pridobljena znanja:

 1. razumevanje dizajnerskega procesa za reševanje kompleksnih poslovnih izzivov,
 2. empatija in poglobljeni intervjuji za razumevanje uporabnikov,
 3. hitro prototipiranje,
 4. tržno testiranje,
 5. učinkovite predstavitve rešitev.

Termini delavnice:

Delavnice bodo potekale v sledečih terminih. Lokacije bodo sporočene naknadno glede na prijavljena podjetja.

 •   10.10.2019 / 9.00 – 14.00
 •   17.10.2019 / 9.00 – 14.00
 •   23.10.2019 / 9.00 – 14.00

 

Napotki za podjetja:

Podjetja, ki se bodo odločila za sodelovanje morajo:

 • predhodno poslati v nekaj stavkih kratek opis izziva, s katerim bodo sodelovali na delavnici
 • oblikovati ekipo maksimalno 6 oseb, ki bo sodelvala na delavnicah v  predvidenih terminih
 • določiti vodjo ekipe preko katere bo potekala komunikacija v fazi priprave na delavnice, kot tudi sodelovanje z mentorjem tekom delavic.

Namero o sodelovanju in zgoraj navedene podatke sporočite do 4.10.2019 na mail ziga.lampe@gzs.si. Delavnica poteka v okviru projekta DesAlps in je brezplačna.

Fotogalerija