SRIP HRANA

2. REGIONALNI POSLOVNI FORUM NOVI SAD, 1. – 4. 10. 2019

V organizaciji avtonomne pokrajine Vojvodina in Skupščine evropskih regij v Republiki Srbiji je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Vojvodine, razvojno agencijo Vojvodine, Novosadskim sejmom in Evropsko podjetniško mrežo od 1. do 4. oktobra potekal Regionalni poslovni forum, pri katerem je Slovenija sodelovala kot država partnerica. Namen foruma je povezovanje in iskanje sinergij med podjetji ter institucijami za izboljšanje gospodarskega sodelovanja. Udeležence foruma je nagovoril tudi Bojan Pahor iz Direktorata za hrano in ribištvo na MKGP.

V sodelovanju  z GZS – ZKŽP in Fakulteto za strojništvo iz Univerze v Ljubljani smo predstavili SRIP HRANA in aktivnosti Laboratorija za fluidno tehniko na področju razvoja vodne hidravlike za uporabo v kmetijstvu in živilski industriji, ki se navezujejo na 3. fokusno področje SRIP HRANA. Udeležili smo se številnih B2B srečanj, drugi dan foruma pa so potekali ogledi dobrih praks. Obiskali smo podjetje ComData, ki razvija celovite programske rešitve za kontrolo kakovosti in sledljivost ter NS Seme, enega izmed vodilnih Inštitutov za poljščine in zelenjavo.

Udeležba na forumu je bila pomembna z vidika mednarodnega povezovanja partnerjev SRIP HRANA in prenosa dobrih praks pri realizaciji ciljev SRIP HRANA.

Fotogalerija