SRIP HRANA

POZIV ZA OCENJEVALCE V OKVIRU PROJEKTA OISAIR

 

Area Science Park je v imenu partnerjev Interreg Adrion projekta OISAIR objavil poziv za kandidature treh ocenjevalcev – vodje tematskih panelov, ki bodo vodili ocenjevanje prispelih predlogov projektov na razpisu OISAIR Proof of Concept. Gre za skupne R2B projekte aplikativnega razvoja, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije in podjetja iz jadransko-jonske regije na področjih agro-biogospodarstva, energetike in okolja ter transporta in mobilnosti, s kandidiranjem na razpisu pa se potegujejo za vavčerje za sofinanciranje teh projektov v višini 18.500 EUR .

Na poziv se lahko prijavijo strokovnjaki z navedenih treh področij z najnižjo univerzitetno izobrazbo in najmanj petimi leti izkušenj iz strokovnega ali raziskovalnega dela na univerzah ali drugih (javnih ali zasebnih) raziskovalnih organizacijah na enem od treh navedenih tematskih področij.

Rok za prijavo je 15.10.2019.

Za svoje delo bodo ocenjevalci prejemali honorar, ocenjevanje pa bo potekalo preko spletne platforme do 31. oktobra.

Poziv za kandidiranje z vsemi informacijami je objavljen na https://www.areasciencepark.it/selections/public-notice-for-the-recruitment-of-n-3-experts-in-the-following-sectors-i-agro-and-bio-economy-ii-transport-within-the-framework-of-the-project/

Več informacij o projektu OISAIR ter razpisu Proof of Concept je objavljenih na spletni strani https://www.oisair.net/


Fotogalerija