SRIP HRANA

EIT FOOD RIS CONSUMER ENGAGEMENT LAB – razvoj novih živilskih proizvodov z aktivnim vključevanjem potrošnikov

Consumer Engagement Labs so t.i. »co-creation« delavnice, ki so osredotočene na razvoj novih živilskih inovacij, pri čemer vključujejo potrebe potrošnikov, saj znanstveniki, podjetja in potrošniki sodelujejo, da predlagajo nove živilske izdelke, ki jih lokalna podjetja nato predstavijo trgu.

Gre za projekt, v katerem želijo vključiti potrošnike kot soustvarjalce novih živilskih proizvodov (načrtovana je vključitev okrog 15 potrošnikov). Ciljna skupina potrošnikov, ki bodo sodelovali pri projektu so starejši (65+).

V 2019 so projekt že izpeljali v 4 državah, v 2020 pa bodo projekt razširili še na 6 dodatnih držav, med katerimi je tudi Slovenija.

Na projekt se lahko prijavi konzorcij, sestavljen iz treh organizacij, pri čemer:
- je konzorcij sestavljen iz ene znanstvene organizacije (univerza ali raziskovalni inštitut), podjetja (proizvajalec ali trgovec) ter start-upa
- vse organizacije prihajajo iz iste države
- znanstvena organizacija koordinira konzorcij ter implementira delavnice s potrošniki (april-julij 2020)
- podjetje in start-up izbereta najboljši koncept za nov produkt, ki nato pripravita načrt za komercializacijo (do oktobra 2020)
- podjetje in start-up razvijeta nov produkt in ga predstavita trgu (do junija 2021).


Udeležene organizacije v projektu podpišejo pogodbo in delujejo kot podizvajalci. Znanstvena organizacija za izvedbo prejme 8.000 €, podjetje in start-up pa vsak po 6.000 €.

Več o projektu in razpisu za leto 2020 si lahko preberete tukaj.

Rok za oddajo prijave je 6. marec 2020 do 15. ure.


Vodja projekta:
Krzysztof Klincewicz, University of Warsaw
E-mail: kklincewicz@wz.uw.edu.pl

 

Fotogalerija