SRIP HRANA

EIT FOOD TEST FARMS: PRILOŽNOST ZA TESTIRANJE INOVACIJ V KMETIJSTVU IN ŽIVINOREJI

EIT Food start-upom nudi nov program Test Farms. Cilj programa je podpora start-upov pri testiranju njihovih inovativnih rešitev, katerih cilj je ustvarjati bolj učinkovito, trajnostno in okolju prijazno kmetijstvo ter živinorejo.

Testiranje inovativne ideje nudi povratne informacije o uporabnosti, funkcionalnosti ter kakovosti izdelka ali storitve ter priložnost za izboljšavo, s čimer se lahko poveča možnost za komercializacijo ideje. Za izbrane start-upe bo organiziran poseben matchmaking dogodek, kjer bodo lahko spoznali kmete, ki sodelujejo pri projektu in se povezali z najbolj ustreznim.

Izbrana podjetja bodo poleg priložnosti, da izvedejo pilotno testiranje v realnem okolju pri profesionalnih kmetih v Španiji, Bolgariji ali na Portugalskem, prejeli tudi denarno subvencijo v višini do 3.000,00 €, namenjeno kritju stroškov v fazi testiranja ter potnih stroškov.


Pogoji sodelovanja:

Start-up, ki kandidira na razpisu:

- mora biti registriran v eni izmed naslednjih držav: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Protugalska, Srbija, Španija, Turčija, Italija ali Grčija.
- v letu 2020 od organizacije EIT Food še ni prejel več kot 60.000,00 € sredstev
- je razvil inovativno rešitev na področju kmetijstva ali živinoreje
-
mora delovati v smeri vsaj ene izmed naštetih strateških tem EIT Food: alternativni viri beljakovin, trajnostno kmetijstvo, ciljna prehrana, digitalna sledljivost, krožno gospodarstvo.


Pomembni datumi:

24. maj 2020: Rok za oddajo prijav
22. maj - 7. junij: Vrednotenje prispelih prijav
10. junij: Objava rezultatov
september 2020: Matchmaking dogodek za start-upe in kmete
september 2020 - september 2021: Faza testiranja

Prijava poteka preko spletnega obrazca.

VEČ INFORMACIJ:

Spletna stran: https://www.eitfood.eu/education/projects/test-farms/

 

Fotogalerija